dot dot


LaZiKa Khaoko
เบสท์วิวส์โฮม เขาค้อ
I Love Khaokho Resort
สบายดีเขาค้อ รีสอร์ท
The Sense Khaokho
บ้านเคียงฟ้า รีสอร์ท เขาค้อ
บ้านสวนศรเพชร
เนริสา รีสอร์ท เขาค้อ
Story Cup
บ้านไร่ระเบียงหมอก
ฟอเรสท์ฮิลล์ 2
พรสวรรค์รีสอร์ท
มายาเขาค้อแคมป์
เขาค้อฟรีเดย์
อินดาห์ การ์เด้น ฮิลล์
รัตนัยไอหมอก
ไร่ห้าทิศ โอโซนในหมอก รีสอร์ท
คู่ขวัญ รีสอร์ท เขาค้อ
ธารน้ำทิพย์ รีสอร์ท เขาค้อ
บ้านลักษณนันท์
เขาค้อมอร์นิ่งไทม์ รีสอร์ท
ฟูลทามเขาค้อรีสอร์ท
The Glass Box Khaokho
เดอะ ปริ้นซ์ เขาค้อ
รีสอร์ท ไข่มุกทะเลหมอก
เขาค้อดอทคอม


ย้อนรอยสมรภูมิ"เขาค้อ" ตอนที่ 1 article
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เสด็จเยี่ยมนักรบที่ยุธภูมิเขาค้อ เมื่อ พ.ศ. 2524
คัดลอกบทความจากเว็บไซต์ นครบาลดอทคอม


จุดกำเนิดแห่งสงครามความขัดแย้ง

สถานการณ์ ก่อการร้าย เริ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2508 ในขั้นต้นนั้นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) เข้าแทรกซึมมาจากแนวชายแดนด้านทิศเหนือ และได้ยึดเอาภูหินร่องกล้า เป็นที่มั่น หลังจากนั้น ผกค. ได้ขยายงานรุกเข้าเขาค้อ เพื่อเตรียมสถาปนาเขาค้อให้เป็นฐานที่มั่นในการรุกต่อไป

เนื่องจากเขาค้อ มีสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่ารกทึบสูงชันยากต่อการตรวจการณ์ทางอากาศและทาง พื้นดิน นอกจากนี้ตามเทือกเขาต่าง ๆ ยังมีถ้ำอยู่มากมายเหมาะสำหรับเป็นที่หลบซ่อนและสะสมอาวุธ เสบียงไว้เป็นอย่างดี โดยบริเวณที่ราบลุ่มเชิงเขาค้อ เขาปู่ เขาย่า ยังเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย จึงเล็งเห็นว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ในการที่จะเข้ามาเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ และทำสงครามกองโจร เพื่อปฏิวัติยึดอำนาจรัฐบาล

จนในปี พ.ศ. 2511 ผกค. ได้เข้ามาปฏิบัติงานในเขตรอยต่อ 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก เลย เพชรบูรณ์ โดยมีสหายดิ่งเป็นหัวหน้าในการเข้ามาปลุกระดมมวลชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นราษฎรชายไทยภูเขาเผ่าม้ง กระทั่งวันที่ 20 พฤศจิกายน 2511 ผกค. จำนวนหนึ่งนำโดยสหายพิชัย ได้จัดกำลังเข้าโจมตีอาสาสมัครคุ้มครองหมู่บ้าน บ้านห้วยทรายเหนือ และได้ประกาศให้วันนั้นเป็นวันเสียงปืนแตกทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บเสียชีวิต หลายนาย และ ผกค. ยังได้ยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ไปได้บางส่วน

จากนั้นยังคงส่งกำลังเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการของฝ่ายรัฐบาลหลายครั้ง ทำให้มวลชนส่วนใหญ่เกรงกลัวอิทธิพล ผกค. ประกอบกับการโฆษณาชวนเชื่อของผู้ก่อการร้าย ทำให้มวลชนอพยพเข้าไปอยู่ในป่า ร่วมเป็นสมัครพรรคพวกกับ ผกค. และได้จัดตั้งสำนักอำนาจรัฐขึ้นมา

หลังจากนั้นการสู้รบก็ยังคงมีต่อไปเรื่อย ๆ ชีวิตของทหารผู้กล้าต้องพลีชีพไปกับสงครามมากขึ้น ในวันที่ 20 มกราคม 2524 - 19 กุมภาพันธ์ 2524 ยุทธการผาเมืองเผด็จศึก 1 ของรองอำนวยการผสมพลเรือน ตำรวจ ทหารที่ 1617 ก็สามารถเผด็จศึกและยึดเขาค้อได้สำเร็จ แล้วยุทธการผาเมืองเผด็จศึก 2 ก็ตามในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2524 - 10 เมษายน 2524 ผลการปฏิบัติงานสามารถกวาดล้างและทำลายฐานที่มั่นของ ผกค. ได้สำเร็จ

แต่อิทธิพลที่ยังคงหลงเหลืออยู่ทำให้ต้องเปิดยุทธการหักไพรีขึ้นตามด้วย ยุทธการผาเมืองเกรียงไกรที่หมายบริเวณภูขัด ภูเมี่ยง ทำให้ฝ่ายเราสามารถเข้ายึดพื้นที่ได้สำเร็จ มีมวลชนเข้ามอบตัวเป็นผู้พัฒนาชาติไทยเป็นจำนวนมาก

ประวัติ ผกค. กลุ่มเขาค้อ

        เมื่อปี พ.ศ 2511 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ได้ส่งผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เข้ามาปฏิบัติงานในเขตรอยต่อ 3จังหวัด (พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, เลย) รวม 9 หน่วย คือ
                                                            1. หน่วยสหายสมหวัง     
                                                            2. หน่วยสหายคำเพชร     
                                                            3. หน่วยสหายชู                
                                                            4. หน่วยสหายพิชัย
                                                            5. หน่วยสหายสด      
                                                            6. หน่วยสหายทัด
                                                            7. หน่วยสหายเจริญ
                                                            8. หน่วยสหายรวม
                                                            9. หน่วยสหายชิวา

            1.หน่วยสหายสดโดยมีสหายดั่ง (นายดำริห์) เป็นหัวหน้า ได้เข้ามาปลุกระดมมวลชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นราษฏรชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ซึ่งอาศัยอยู่กระจัดกระจายตามเทือกเขาต่างๆ ในเขตบริเวณรอยต่อ 3 จังหวัด ซึ่งต่อมากลางปี 2511 ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กลุ่มดังกล่าว ได้จัดตั้งทหารหลัก โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบออกเป็น 3 ชุด คือ
              ชุดที่ 1 มีหน้าที่รับผิดชอบ บริเวณภูหินร่องกล้า ภูขี้เถ้า และบ้านทับเบิก
              ชุดที่ 2 มีหน้าที่รับผิดชอบ บริเวณเขาค้อ
              ชุดที่ 3 มีหน้าที่รับผิดชอบ บริเวณที่ราบของอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์     
โดยแต่ละชุดจะเปิดโรงเรียนการเมือง การทหาร
             ผกค. กลุ่มเขาค้อ มีชื่อรหัสเขตงานว่า เขต ข.33 ปฏิบัติงานด้านการเมือง การทหารครอบคลุมพื้นที่ อ.หล่มสัก อ.เมือง อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ อ.เนินมะปราง รวมทั้งพื้นที่บางส่วนของ อ.นครไทย จ.พิษณุโลกผกค.กลุ่มเขาค้อ มีฐานที่มั่นประกอบด้วยสำนักอำนาจรัฐ โรงเรียนการเมืองการทหาร สำนักพลเขตนายร้อยพลาธิการ สำนักทหารช่าง สำนักเคลื่อนที่กองร้อยทหารหลัก 515 กองร้อยทหารหลัก 520 พยาบาลเขตและคลังเสบียง อาวุธ รวมทั้งหมู่บ้านปลดปล่อยในอิทธิพล คือ บ้านภูชัย บ้านแสงทอง หลักชัย ชิงชัย กล้าบุก ทุ่งแดง รวมพลัง รวมสู้ ต่อสู้ (ไม่ปรากฏในแผนที่เพราะเป็นที่จัดตั้ง)ฐานที่มั่นและหมู่บ้านในอิทธิพลเหล่า นี้กระจายอยู่ตามเทือกเขาต่าง ๆ บริเวณบ้านหนองแม่นา สะเดาะพง เขาค้อ เขาย่า เขาหลังถ้ำ รวมพื้นที่ฐานมั่น ผกค. ประมาณ 50 ตร.กรม.
        เมื่อ 20 พ.ย. 2511 ผกค. กลุ่มเขาค้อประกาศวันเสียงปืนแตก ด้วยการเข้าโจมตีหมู่บ้านเล่าลือ มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บล้มตายและ ผกค. ได้ยึดอาวุธยุทโธปกรณ์บางส่วน จากนั้นได้โฆษณาชวนเชื่อชาวเขาเผ่าม้ง บริเวณนี้ว่าเจ้าหน้าที่จะทำการแก้แค้นด้วยการกวาดล้างและฆ่าชาวม้งทุกคน จึงเป็นเหตุให้ชาวเขาเหล่านี้เกิดความหวาดกลัวต่างพากันอพยพเข้าร่วมเป็น สมัครพรรคพวกกับ ผกค. กลุ่มเขาค้อเป็นต้นมา
        เมื่อ ผกค. กลุ่มเขาค้อ มีกำลังแข็งแผ่อิทธิพลครอบคลุมชาวเขาประมาณ 3,000 คน เหล่านี้ไว้ได้ทั้งหมด ประมาณปี 2513 ผกค. ได้จัดตั้งกองร้อยเคลื่อนที่เร็ว 515 และกองกำลังติดอาวุธ 511 นั้นมีหน้าที่เขตรับผิดชอบ

            กองร้อย 515 แบ่งกำลังออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ปฏิบัติงานด้านการเมือง ตามหมู่บ้านพื้นราบเชิงเขา เขต อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
ส่วนที่ 2 กลางเมืองตามหมู่บ้านพื้นราบเชิงเขาเขต กิ่ง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
            ประมาณปี พ.ศ. 2514 ยุบกองร้อย 515 กับกองร้อย 511 รวมกันเป็นกองร้อย 515 ต่อมาปี 2520 ได้ยกระดับทหารบ้าน ซึ่งได้รับการฝึกเป็นกองร้อยทหารหลัก 520
        จากการดำเนินงานด้านการข่าว ทำให้เราทราบว่า ผกค. (พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย) ได้สถาปนาอำนาจรัฐประชาชนขึ้นในเขตฐานที่มันคงของ ผกค. กลุ่มเขาค้อเป็นแห่งแรกในประเทศไทยและมีอายุยืนยาวถึง 10 ปี และมีระบบโครงสร้างการจัดการค่อนข้างมั่นคง มีคณะกรรมการบริหารเรียกว่า "คณะกรรมการรัฐ" ซึ่งประกอบด้วย

- ประธานกรรมการรัฐ
- รองประธานกรรมการรัฐ
- กรรมการรัฐฝ่ายปกครอง
- กรรมการรัฐฝ่ายเศรษฐกิจ
- กรรมการรัฐฝ่ายทหาร
- กรรมการรัฐฝ่ายศึกษาและเยาวชน
- กรรมการรัฐฝ่ายสาธารณสุข
- กรรมการรัฐฝ่ายโฆษณา
- กรรมการรัฐฝ่ายการพาณิชย
- กรรมการรัฐฝ่ายสตรีและเด็ก

นอกจากนั้นยังมีสภาผู้แทนประชาชนปฏิวัติประกอบด้วยสมาชิกสภาจำนวน 55 คนที่ได้รับเลือกมาจากราษฎรและทหารในเขตฐานที่มั่น ทำหน้าที่กำหนดแก้ไขเพิ่มเติมและตัดทอนกฎหมายลงมติโครงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อความสงบเรียบร้อย มั่นคง และก้าวหน้าของเขตฐานที่มั่น และติดตามตรวจสอบการบริหารของกรรมการบ้านและกรรมการรัฐในการพิจารณาคดีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในฐานที่มั่น มีศาลประชาชนซึ่งประกอบด้วยศาลผู้พิพากษา และคณะกรรมการกฎหมายมีอำนาจหน้าที่พิจารณาคดีต่าง ๆ ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา และความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ (ฐานที่มั่น) ตามกฎหมายที่กำหนดขึ้นไว้

ด้านการปกครอง มีการจัดองค์การบริหารถึงระดับหมู่บ้าน มีเจ้าหน้าที่คือ คณะกรรมการบ้านเป็นผู้บริหาร
ด้านการทหาร มีทหารหลักที่จะรักษาความปลอดภัยแก่ฐานที่มั่น และมีทหารบ้านเป็นกำลังสำรอง  ทหารเหล่านี้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะสู้กับ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านเศรษฐกิจ มีการวางโครงการเกี่ยวกับการผลิตแต่ละปีไว้อย่างแน่ชัด คือ ผลิตไว้เพื่อสำรองเวลาสู้รบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล ในกรณีที่การรบยืดเยื้อ ผลิตกเพื่อใช้ เลี้ยงทหาร ประชาชน ที่อยู่ในเขตฐานที่มั่น
ด้านการพาณิชย์ มีการซื้อของใช้ที่จำเป็นจากภายนอกเข้าไปจำหน่ายแก่ พวกทหารและประชาชนในเขตฐานที่มั่นไว้อย่างแน่นอน
ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม มีการเปิดโรงเรียนสอนลูกหลานของทหารและประชาชนจนถึงระดับหมู่บ้าน
ด้านการสาธารณสุข มีหมอบ้าน สำนักเภสัชและยาป่ารวมทั้งมีการจัดตั้ง โรงเรียนแพทย์เพื่อผลิตหมอ ในอนาคตจะจัดตั้งสถานอนามัยขึ้นบริการแก่ชาวบ้าน 2 - 3 หมู่บ้านต่อ 1 แห่ง
ด้านสตรีและเด็ก มีการดำเนินงานจัดองค์การบริหารจนถึงระดับหมู่บ้าน
นโยบายด้านเศรษฐกิจ ให้ยืนหยัดทำการผลิตรวมหมู่เป็นหลักในการดำเนินการ และผลิตเพื่อใช้ส่วนตัวเป็นรองยึดมั่นการพึ่งตนเอง ความมุ่งหมายในการผลิต คือ การทำนา ปลูกฝ้าย เพื่อใช้ผลิต เครื่องนุ่งห่ม ผลิตยาสมุนไพร และการต้มเกลือ ใช้ประกอบอาหารและต้องผลิตให้เพียงพอ ทุกหมู่บ้าน จะต้องเตรียมข้าวสำรองไว้อย่างน้อยหมู่บ้านละ 4 - 5 ถัง พร้อมทั้งให้เตรียมเสบียงอาหารแห้งไว้ให้พร้อม ถ้าหากถูกโจมตีจะใช้ข้าวและเสบียงที่สะสมเป็นอาหารเลี้ยงชีพระหว่างการสู้รบ หรืออพยพหลบหนี
นโยบายด้านการทหาร ต้องพึ่งจำนวนของตัวเองเป็นหลัก ให้ทุกหมู่บ้านส่งลูกหลานที่มีอายุเข้าเกณฑ์เป็นทหารให้ยกระดับทหารบ้านให้ สูงขึ้น พร้อมที่จะจัดตั้งเป็นกำลังรบหลักหรือช่วยเหลือทหารหลักในการสู้รบกับเจ้า หน้าที่ให้ทหารทุกคนเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับฝ่ายรัฐบาล

 

การสู้รบปราบปราม ผกค.

ในอดีตพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย) ตั้งแต่เขาค้อ ภูหินร่องกล้า ไปจนถึงภูขัด ภูเมี่ยง ได้เคยเป็นสมรภูมิเลือดคนไทยทั้งหลายทราบกันดี พี่น้องคนไทยต้องฆ่าฟันกันเองทั้งนี้เพราะเกิดความเข้าใจผิดและไม่เข้าใจต่อ กันความขัดแย้งระหว่างคนไทยบางกลุ่มที่านมาไม่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้อีกต่อไป และความสงบได้กลับคืนมาอีกครั้ง

การที่สถานการณ์คลี่คลายมาในทางที่ดีและปกติสืบต่อไปนั้นเราทั้งหลายเป็นหนี้ บุญคุณของผู้เสียสละกลุ่มหนึ่ง ผู้ที่ได้พลีชีวิตและเลือดเนื้อแด่พื้นแผ่นดินแห่งนี้

ลักษณะโดยทั่วไปของพื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ปกคลุมด้วยป่าไม้ผืนใหญ่ยกตัวในระดับความสูงและต่ำลงมาเป็นป่าโปร่งมีราษฎร ชาวเขาเผ่าม้งบุกรุกถากถางพื้นที่ทำกินบริเวณไหล่เขา บางพื้นที่เป็นแหล่งพื้นที่ปลูกพืชเสพติด เช่น ฝิ่น และกัญชา เป็นต้น บริเวณที่ราบเชิงเขาและบริเวณซอกเขามันจะเป็นที่ตั้งหมู่บ้านชาวเขา

เดือนมีนาคม 2511 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ส่ง ผกค. เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่รอยต่อจังหวัด มีการปลุกระดมชาวเขาเผาม้งให้เกลียดชังเจ้าหน้าที่และให้หันมาร่วมมือกับ ฝ่าย ผกค. ด้วยการชี้นำให้ราษฎรจับอาวุธ ขึ้นต่อสู้กับเจ้าหน้าที่โดยอ้างว่า เพื่อปลดแอกอำนาจรัฐ กองทัพภาคที่ 3 ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปจัดตั้ง

ราษฎรอาสาสมัครคุ้มครองหมู่บ้านที่บ้านห้วยทรายเหนือ ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งที่ตั้งบ้านเรือนกันอย่างหนาแน่น ผกค.ได้ระดมกำลังโจมตีอาสาสมัครคุ้มครองหมู่บ้านนี้เมื่อ 20 พ.ย. 2511 ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเสียชีวิต และบาดเจ็บหลายคน จึงถือว่าเป็นวันเสียงปืนแตกในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด เมื่อ 28 ธ.ค. 2511 ผกค. โจมตีฐานปฏิบัติการ บ.เล่าลือ (QU 084234) ซึ่งอยู่ในเขต อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นับเป็นเหตุการณ์ ผกค. ปฏิบัติการในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัดเป็นครั้งที่ 2 เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหาร (ส.อ. แต้ม ขริบ สังกัด ร.4 พัน 3) สูญเสียชีวิตจากการประทะครั้งนั้น

หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งในพื้นที่ตอนใต้เส้นทางถนนสายพิษณุโลก - หล่มสัก มีจำนวนมาก เช่น บ.เล่านะ

บ.เล่าเพ้ง บ.เล่าลือ บ.พ้อย บ.หูช้าง บ.สะเดาะพง ฯลฯ ในปี 2511 มีเหลือเป็นของฝ่ายเราเพียงหมู่บ้านเดียว คือ

บ.เล่าลือ นอกนั้นพากันอพยพจากถิ่นที่เดิมไปอยู่ตามไร่ในป่าตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ ผกค. ทั้งสิ้น ในแผนที่จะปรากฏชื่อ "เขาค้อ" อยู่หลายแห่งอาจเป็นเพราะพื้นที่นี้อุดมไปด้วยต้นค้อ (ไม้ยืนต้นคล้ายตาล) ชาวเขาเผ่าม้งมักนิยมนำไปมุง หลังคาบ้าน

ที่กล่าวถึงนี้คือ ยอดเขาค้อที่มีความสูง 1,174 เมตร และบนเทือกเขาลูกเดียวกันมียอดอีกยอดหนึ่งสูง 990 เมตร เป็นยอดเขาเคียงคู่ทางด้านทิศตะวันตก ชื่อ เขาปางก่อ (QU 117376) ชาวบ้านทั่วไปจึงเรียกเทือกเขานี้ว่า "เขาค้อ ปางก่อ" เขาค้อปางก่อเป็นเทือกเขาที่ทอดยาวจากเหนือไปใต้ความยาวตามสันเขาประมาณ 5 - 6 กม. มีลักษณะของเส้นทาง ยุทธศาสตร์พัฒนาตามแนวความคิดของกองทัพภาคที่ 3 ที่จะสร้างเส้นทางจาก บ้านแค้มป์สน (กม.ที่ 100 เส้นทางพิษณุโลก - หล่มสัก) ไปยังบ้านเล่าลือ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเขาสุดท้ายที่เหลืออยู่ในพื้นที่ในปี 2522 กรมทางหลวงทำการสร้างเส้นทางถึงบริเวณพิกัด QU 131392 (ก่อนถึงยอเขาค้อประมาณ 3 กม.) ต้องหยุดชะงักการก่อสร้างเนื่องจากถูกขัดขวางจาก ผกค. บนยอดเขาค้อปางก่ออย่างรุนแรงไม่สามารถสร้างทางต่อไปได้เปลี่ยนให้บริษัทภา นุมาศ จำกัด รับเหมาก่อสร้างเส้นทางต่อจากทางหลวงได้ทำไว้

พันร.3447 มีการจัดกำลังประกอบ ดังนี้ ผก.พัน จัดการ ร.4 พัน 3 พ.ต.ประวิทย์ กลิ่นทอง กองพัน ร้อย ร.4 จัดการ ร.4 พัน 4 ร.อ. เสน่ห์ พวงกลิ่น ผบ.กองร้อย ร้อย ร. 1741 จัดการ พัน 1 ร.อ.ฤาชา มั่นสุข ผบ.กองร้อย กำลังคุ้มกันสร้างทางฯ จัดการพลเรือนมีนายสมชาย ไชยขวาง เป็นหัวหน้า ตามแผนปฏิบัติการเมื่อได้รับการสนับสนุนการโจมตีทางอากาศต่อที่หมาย บนยอดเขาค้อ กำลังเข้าปฏิบัติการจะแทรกซึมเข้าทางพื้นดิน หลังจากนั้นบริษัทภานุมาศ จำกัด จะสนับสนุนโดยการเส้นทางจำลองด้วยแทรกเตอร์ 2 คัน และใช้กำลังคุ้มกันตลอดเส้นทาง เพื่อใช้เป็นเส้นทางส่งกำลังแนวเส้นทางก่อสร้างกำหนดไปตามพื้นราบขนานกับสัน เขาค้อปางก่อทางด้านทิศตะวันออก และไปขึ้นทางเขาค้อทางทิศใต้ เนื่องจากพื้นที่ไม่ชันง่ายต่อการเคลื่อนที่บนยอดเขาค้อ หน่วยได้เริ่มปฏิบัติงานเมื่อ 17 ก.ค. 2522 ภายหลังการโจมตีทางอากาศต่อที่หมายบนยอดเขาค้อ กำลังทางพื้นดินเคลื่อนที่ตามแผนปรากฏว่า ผกค. ได้ต้านทานอย่างหนักไม่สามารถเคลื่อนที่รุกตามแผนที่กำหนดหน่วยจึงเปลี่ยน ทิศทางเคลื่นที่เข้าหาที่หมายทางเหนือสันเขา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สูงชัน ผกค. วางกำลังต่อต้านทางด้านนี้น้อยเพราะไม่คาดว่าฝ่ายเราจะปฏิบัติ อีกประการหนึ่ง

ผกค. ได้ดัดแปลงที่มั่นเป็นคูรบไว้ 5 จุด ก่อนที่จะถึงที่หมายบนยอดเขาค้อแต่ละจุดห่างกันประมาณ 300 - 400 เมตร เมื่อฝ่ายเรายึดที่มั่นคูรบไว้ จุดที่ 1 ได้ ผกค.จะถอนตัวไปตั้งรบคูรบที่ 2 เมื่อฝ่ายเรายึดคูรบที่ 2 ได้ ผกค. จะถอนตัวไปตั้งรับจุดที่ 3 ตามลำดับ ผกค. จึงใช้กำลังต้านทานจำนวนน้อยในทิศทางนี้ การต้านทานของ ผกค.นอกจากกำลังทางพื้นดินแล้วยังได้รับการสนับสนุนการโจมตีด้วยอาวุธ กระสุนวิถีโค้ง ค.61 มม. จากยอดเขาค้ออีกด้วย การปฏิบัติการทางพื้นดินสามารถยึดคูรบที่ 3 ได้สำเร็จ ฝ่ายเรากำลังคุ้มกันสร้างทางเสียชีวิต 16 ศพ บาดเจ็บ 32 คน ต่อมาเมื่อ 18 ก.ค. 2522 กำลังฝ่ายเราเคลื่อนที่เข้ายึดที่หมายต่อไป ผกค. รู้แผนการปฏิบัติของฝ่ายเราต้องการยึดเขาค้อ ทางด้านนี้จึงส่งกำลังมาเพิ่มเติมเพื่อขัดขวางการปฏิบัติฝ่ายเราเคลื่อนที่ ไปได้อย่างช้า ๆ และภูมิประเทศยากลำบากเป็นป่าทึบและต้องขึ้นเขาสูงชันมากเพราะสามารถยึดคูรบ ที่ 5 ห่างจากยอดเขาค้อประมาณ 500 - 600 เมตร ไว้ได้ กำลังคุ้มกันสร้างทางเสียชีวิต 12 ศพ บาดเจ็บ 14 คน บริเวณคูรบที่ 4 ผกค. ได้แกะสลักบนต้นไม้ใหญ่ว่า "ทหารไทยจะยึดได้ปี 2521" แต่เรายึดได้ในปี 2522 แสดงว่า ผกค. ได้ประมาณสถานการณ์ล่วงหน้าว่าจะต้องสูญเสียฐานที่มั่นบริเวณนี้อย่างแน่นอน จะสามารถต้านทานฝ่ายเราได้นานกว่าที่คิด

ในวันรุ่งขึ้น 19 ก.ค. 2522 ฝ่ายเราได้รับรองขอการโจมตีทางอากาศต่อที่หมายยอดเขาค้ออีกครั้งหนึ่งเมื่อ เสร็จสิ้นการโจมตีทางอากาศแล้วกำลังทางพื้นดินได้เคลื่อนที่เข้ายึดที่หมาย ยอดเขาค้อได้ สำเร็จเมื่อเวลา 13.30 น. ผกค. ได้ต่อต้านเล็กน้อย กำลังฝ่ายเราร้อย ร. 1341 เสียชีวิต 1 นาย (พลฯ จำปา ระเด่น) กองกำลังคุ้มกันสร้างทางเสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บ 7 นาย

เมื่อ ฝ่ายเรายึดเขาค้อได้จึงสถาปนาความมั่นคงของยอดเขาค้อ โดยใช้ รถแทรกเตอร์สร้างฐานที่มั่นขึ้น ปัจจุบันก็คือฐานกรุงเทพฯ ที่อยู่หน้าอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อนั่นเอง แทรกเตอร์คัดแปลงฐานที่มั่นเสร็จเมื่อเวลา 15.00 น. ก็เคลื่อนที่ยกกลับแค้มป์งานสร้างของบริษัท ภานุมาศ จำกัด ซึ่งอยู่ข้างล่างขณะเดินทางออกจากฐานที่มั่นก็ถูก ผกค. ระดมยิง 57 มม. จากทิศเหนือของฐาน รถแทรกเตอร์หม้อน้ำชำรุดใช้การไม่ได้ต้องเสียเวลาซ่อม 2 - 3 วัน จึงทำงานได้ และปฏิบัติการกรุงเทพฯ เป็นชื่อเรียกตามนามเรียกขานทางวิทยุของร้อย ร. 1741 ที่ยึดเขาค้อได้เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2522

ร้อย ร. 1741 ครบวาระเคลื่อนย้ายกลับหน่วย และหน่วยที่มา สับเปลี่ยนได้ให้เกียรติเรียกชื่อฐานที่ตั้งเดิม คือ ฐานปฏิบัติการกรุงเทพฯ ส่วนนามเรียกขานทางวิทยุก็เปลี่ยนไปตามหน่วยที่ขึ้นปฏิบัติการ ในช่วงระยะเวลาต่อมาประมาณ 2 เดือนเศษ ผกค. ได้ลดระดับปฏิบัติรุนแรงลงฝ่ายเราจึงสถาปนาที่มั่นระหว่างทางขึ้นยอดเขาค้อ 1 ฐาน ชื่อฐานปฏิบัติการบางซื่อ (QU 132384) และฐานที่มั่นทางเหนือของฐานกรุงเทพฯ 2 ฐานชื่อ ฐานปฏิบัติการพิษณุโลก (QU 121381) เป็นป่ากล้วยมีน้ำไหลซึมตลอดปี ผกค.อาศัยน้ำบริเวณนี้ ดื่มอาบและเป็นที่ตั้งอาวุธหนักยิงวิถีตรง (ปรส) ปัจจุบันป่ากล้วยหมดไปน้ำซึมบริเวณนี้ก็หายไป

เมื่อ 1 ต.ค. 2522 พัน ร. 3443 จาก ร.4 พัน 3 โดยการนำของ พ.ท. สนอง หุนตระกูล ผบ.พัน ขึ้นไปสับเปลี่ยนกำลังกับ พ.ร. 3447 ผกค. เริ่มปฏิบัติการกดดันต่อกำลัง ฝ่ายเราด้วยการซุ่มโจมตีตามเส้นทางสู่ยอดเขา คือ ลอบยิงกำลังบนฐานปฏิบัติการและวางกับระเบิดที่รุนแรงที่สุดคือ การวางกับระเบิดขบวนส่งกำลัง โดยฝั่งของกรรมการสัตว์ทหารบกทำให้สัตว์และคนจูงแหลกละเอียดเป็นจุลไม่พบ ทั้งสัตว์และคนจูง กำลังพลบนเขาค้อเริ่มขวัญตกต่ำ การส่งกำลังไม่สามารถส่งในเวลากลางวันได้กำลังพลบนเขาค้อเมื่อได้รับบาดเจ็บ สาหัสมัก เสียชีวิต เพราะไม่สามารถส่งกลับได้การส่งกำลังเปลี่ยนเป็นเวลากลางคืน สามารถส่งกำลังได้ในช่วงเวลาหนึ่งต่อมาก็ถูกจาก ผกค. ด้วยการซุ่มโจมตีและการวางกับระเบิดอีก จึงได้มีแนวความคิดที่จะเปลี่ยนเส้นทางการส่งกำลังและกลับใหม่ ด้วยการสร้างเส้นทางในหุบเขาเคียงคู่กับเส้นทางขวาเมื่อมองไปยังยอดเขาค้อ โดยใช้สันเขาเป็นแนวเส้นทาง เดิมกำบังสามารถใช้ได้ระยะเวลาหนึ่งก็ถูกรบกวนจาก ผกค. อีก เมื่อถูก ผกค. ขัดขวางหนักขึ้นทำให้ไม่สามารถส่งกำลังในเวลากลางวันได้ ขวัญของกำลังพลตกต่ำ ผกค. ในช่วงเวลานี้ปฏิบัติการทางจิตวิทยาต่อฝ่ายเรา ทางเครื่องกระจายเสียงบนเขาค้อให้กำลังพลวางอาวุธและกลับไปอยู่กับครอบครัว เสีย พัน ล. 3443 ตระหนักถึงปัญหานี้ดีจึงแก้ปัญหาโดยให้กำลังพลขุดคูรบ จากยอดเขาค้อลงมาตีนเขาระยะทางประมาณ 2 กม. เศษ เพื่อใช้เป็นเส้นทางส่งกำลังและส่งกลับของหน่วยบนเขาค้อครบบางช่วงต้องชุด ต่อเมื่อพ้นแนวก้อนหินไปแล้ว การเคลื่อนที่ในช่วงนี้จึงต้องวิ่งข้ามก้อนหินใหญ่จากคูรบหนึ่งไปยังอีกคูรบ หนึ่ง บางพื้นที่ไม่มีภูมิประเทศที่กำบังการเคลื่อนที่ก็ต้องใช้เสื่อรำแพนทำเป็น ฉากปิดกั้นกำบังแทนการส่งกำลังเมื่อขุดคูรบทำได้สะดวกขึ้น สามารถส่งกำลังและส่งกลับในเวลากลางวันได้ปัญหาและกำลังใจของกำลังพลดีขึ้น แต่เดิมไม่เคยยิ้มแย้มแจ่มใสเปลี่ยนเป็นเสียงหัวร่อต่อกระซิกและมีกำลังใจ ที่จะต่อสู่ต่อไป การสูญเสียในช่วงที่ขุดคูรบน้อยลง กำลังพลบนเขาค้อได้มีโอกาสลงมาอาบน้ำพักผ่อนในหมู่บ้านของฝ่ายเรา ได้อัดเทปขึ้นไปกระจายเสียงตอบโต้การกระจายเสียงของ ผกค. บนฐานกรุงเทพฯ

สถานการณ์บนฐานกรุงเทพฯ ของต้นปี 2523 กำลังพลจะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะรบประชิดเมื่อข้าศึกโจมตี บนฐานไม่มีต้นไม้จะเป็นที่กำบังได้และเมื่อเวรยาม โผล่ศีรษะขึ้นไปตรวจการณ์ก็จะถูกยิงจาก ผกค. อยู่ตลอดเวลาทำให้กำลังพลสูญเสียจากการตรวจการณ์ไปหลายคน จ.ส.อ. ทวี ภารัตน์ จึงมีความคิดเอาระบบกล้องเปอริสโคป (กล้องตาเรือ) มาใช้ทำให้การตรวจการณ์ได้ผล ทราบจาก ผกค. ที่มามอบตัวภายหลังว่า ผกค. มีแนวความคิดจะยึดฐานกรุงเทพฯ ด้วยการขุดคูรบขึ้นมาแต่เมื่อฝ่ายเรานำกล้องเปอริสโคปมาใช้แผนที่จะยึด ฐานกรุงเทพฯ จึงไม่สำเร็จ ประมาณปลายเดือนมีนาคม 2523 มี ผกค. ระดับนักรบชื่อสหายรุ่ง (หลบหนีมามอบตัวกับ พตท. 1617) เปิดเผยว่า ผกค. กำลังขุดคูรบเข้ามาประชิดฐานกรุงเทพฯ และมีส่วนหนึ่งกำลังขุดอุโมงค์จากรอยต่อระหว่างยอดเขาค้อกับขอดเขาปางก่อ เข้ามาใต้ฐานกรุงเทพฯ แต่ไม่ทราบว่า ผกค. มีจุดประสงค์ใด ผอ.พตท. 1617 (พล.ต.ระลอง รัตนสิงห์) แจ้งให้พัน ร. 3443 ทราบและให้เพิ่มความระมัดระวังตัวยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกำลังพลบนฐานกรุงเทพฯ

ต่อมาเมื่อ 10 เมษายน 2523 เวลาประมาณ 15.00 น. เศษ เกิดการระเบิดบริเวณคูรบนอกฐานด้านตะวันตกของฐานกรุงเทพฯ แรงระเบิดมีสภาพเช่นเดียวกับการระเบิดหิน เศษดิน ฟุ้งขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่ต่ำกว่า 50 เมตร เมื่อสิ้นเสียงระเบิด ผกค. ระดมยิงปืนเล็กทางด้านทิศใต้ของฐานกรุงเทพฯ ฝ่ายเราต้องต่อสู้อย่างเหนียวแน่นด้วยปืนเล็ก เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 40 มม. (M.79) เครื่องยิงระเบิดขนาด 60 มม. (9.60) ทำให้ ผกค. ไม่สามารถยึดฐานกรุงเทพฯ ได้กำลังพลที่ต่อสู้อย่างเข้มแข็งสามารถรักษาฐานกรุงเทพฯ ไว้ได้ สมควรแก่การสรรเสริญคือ จ.ส.อ.เชิด ทองงามขำ จ.ส.อ.สถิต ชูฤกษ์ และพลทหารอีก 2 นาย ภายหลังเหตุการณ์สู้รบสงบ ทราบจาก ผกค. ว่ามีแผนระเบิดคูรบของ ฐานกรุงเทพฯ เพื่อเปิดช่องทางให้กำลังส่วนรุกปฏิบัติการณ์จู่โจมเข้ายึดฐาน เนื่องจากสหายรุ่งเข้ามอบตัวกลัวว่าแผนเปิดเผยจึงชิงปฏิบัติ การเข้าโจมตีทำให้ระเบิดเพียงขอบฐานภายนอก ไม่เปิดแนวรบแผนกำลังที่จะเข้าจู่โจมจึงปฏิบัติการไม่ได้ตามแผน ทำให้ยึดฐานจึงไม่สำเร็จ

ปลายกันยายน 2523 พัน ร. 3443 เปิดยุทธการสิงห์สั่งป่าเพื่อยึดและรักษาเขาค้อทั้งหมดแต่ถูกขัดขวางจาก ผกค. อย่างหนักอีกทั้งบริเวณสันเขารอยต่อจากฐานกรุงเทพฯ จำกัดการเคลื่อนที่ของฝ่ายเราที่ต่อไปเป็นเนินเล็ก ๆ ผกค. ยึดเป็นที่มั่นตั้งรับคาดว่าจะเป็นที่ ตั้งอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อในปัจจุบัน พัน ร.3443 จึงต้องใช้ยุทธวิธีขุดคูรบเข้าไปยังที่มั่นตั้งรับของ ผกค. ซึ่งขุดคูรบเข้าไปประมาณ 50 เมตรเศษ ได้รับคำสั่งให้เดินทางกลับที่ตั้งปกติ พัน ร. 3444 คิดจาก ร.4 พัน 4 พ.ท. หาญ เพไทย เป็น ผบ.พัน ก็ผลัดเปลี่ยนและดำเนินการต่อไป ในปี พ.ศ. 2523 การศึกดุเดือดถึงขีดสุดยุทธการครั้งใหญ่เริ่มเปิดฉากขึ้นยุทธการการผ่าเมือง เผด็จศึกยุทการหักไพรี และยุทธการผาเมืองเกรียงไกร เทือกเขาค้อแทบถล่มทลาย ด้วยวัตถุระเบิดที่ต่างฝ่ายต่างขนมาประหัตประหารกันเลือดแลกด้วยเลือด ชีวิตแลกด้วยชีวิต ความสูญเสียของทั้งสองฝ่ายทวีมากขึ้นจนแทบไม่มีกำลังหลงเหลืออยู่

จวบจนกระทั้งในปี 2525 เสียงปืนเริ่มสงบลงการศึกย่อมมีแพ้ มีชนะ การรบที่ยืดเยื้อมากว่า 15 ปี ยุติลงแล้วความสงบเงียบเริ่มเข้ามาแทนที่เหลือไว้แต่เพียงความพินาศความเสียหาย แมกไม้ป่าทึบท่วมกลางหุบเขาย่อยยับกับแรงระเบิดเมื่อคราวก่อน ซากเศษอาวุธรถถัง ยุทธปัจจัยต่าง ๆ กระจายเคลื่อนอยู่ทั่วบริเวณ ทุกสิ่งทุกอย่างยุติลงแล้ว เหลือไว้ก็เพียงแต่ประวัติการรบที่ห้าวหาญ และน้ำตาญาติพี่น้องของวีรชน

 
อ่านต่อตอนที่ 2
 

เกร็ดเขาค้อ

ข้าวผัดไข่ดาวของในหลวง article
ย้อนรอยสมรภูมิ"เขาค้อ" ตอนที่ 2 article
ย้อนรอยสมรภูมิ"เขาค้อ" ตอนที่ 3 article
โบราณสถานเขาคลังนอก article
เรื่องเล่าจาก ดร.วิษณุ เครืองาม[1]

ความคิดเห็นที่ 64 (161107)

 ตอบความเห็นที่ 57 ไม่มีใครเข้าพอใจหรอก แต่ถ้าทหารอยู่เบื้องหลัง ให้คนมาเป่านกหวีดป่วนเมือง แล้วบอกว่าแก้ไม้ได้ต้องออกมายึดอำนาจจากประชาชน อย่างนี้เรียกว่าทหารเป็นผู้กล้าหรือ อยากได้อำนาจปกครองประเทศมากหรือไง ถ้าทหารชอบพูดกันว่าตัวเองก็เป็นประชาชนคนหนึ่ง แล้วทำทำไม พออยู่ในเครื่องแบบแล้วคิดว่าตัวเองสำคัญ หรืออยู่เหนือความเป็นประชาชน แล้วก็ปล้นประเทศ วางอำนาจใส่พี่น้องร่วมชาติ อย่าเรียกตัวเองว่าทหารดีกว่ามั้ย อย่าอ้างความถูกต้อง ความชอบธรรม ทำกร่างให้ตัวเองอยู่รอดปกปิดสิ่งที่ตัวเองทำ คนในประเทศนี้เขารู้เขาไม่โง่ เขาไม่มีเครื่องแบบอันทรงเกียรติ เขาก็คือประชาชน เขาไม่เหมือนกลุ่มคนบางกลุ่มบางอาชีพพอมีเครื่องแบบเลยคิดว่าอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง ลืมความเป็นประชาชนของตัวเอง 

ผู้แสดงความคิดเห็น กระบี่ วันที่ตอบ 2017-01-03 03:12:07


ความคิดเห็นที่ 63 (161106)

 ตอบความเห็นที่ 57 ไม่มีใครเข้าพอใจหรอก แต่ถ้าทหารอยู่เบื้องหลัง ให้คนมาเป่านกหวีดป่วนเมือง แล้วบอกว่าแก้ไม้ได้ต้องออกมายึดอำนาจจากประชาชน อย่างนี้เรียกว่าทหารเป็นผู้กล้าหรือ อยากได้อำนาจปกครองประเทศมากหรือไง ถ้าทหารชอบพูดกันว่าตัวเองก็เป็นประชาชนคนหนึ่ง แล้วทำทำไม พออยู่ในเครื่องแบบแล้วคิดว่าตัวเองสำคัญ หรืออยู่เหนือความเป็นประชาชน แล้วก็ปล้นประเทศ วางอำนาจใส่พี่น้องร่วมชาติ อย่าเรียกตัวเองว่าทหารดีกว่ามั้ย อย่าอ้างความถูกต้อง ความชอบธรรม ทำกร่างให้ตัวเองอยู่รอดปกปิดสิ่งที่ตัวเองทำ คนในประเทศนี้เขารู้เขาไม่โง่ เขาไม่มีเครื่องแบบอันทรงเกียรติ เขาก็คือประชาชน เขาไม่เหมือนกลุ่มคนบางกลุ่มบางอาชีพพอมีเครื่องแบบเลยคิดว่าอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง ลืมความเป็นประชาชนของตัวเอง 

ผู้แสดงความคิดเห็น กระบี่ วันที่ตอบ 2017-01-03 03:11:02


ความคิดเห็นที่ 62 (158332)

 ... คิดถึงเพื่อน จาก ร้อย ร. 431 พัน ร. 3443 พ.ต.ท. 1617 อยู่ที่เขาค้อตลอด ภารกิจสุดท้าย สิงห์สั่งป่า สุดท้ายจริงๆ แค่เจ็บ รอดมาได้ ... คิดถึงเพื่อนๆ ที่หลับอยู่นั้นครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ตายเสียดีกว่า ที่จะอยู่อย่างไร้เกียรติและศักดิ์ศรี วันที่ตอบ 2016-03-22 19:55:38


ความคิดเห็นที่ 61 (158279)

 เทียนไขมีน้ำตาเพราะความร้อน คนใจอ่อนมีน้ำตาเพราความรัก

ผู้แสดงความคิดเห็น พันจ่าทหารน้ำ วันที่ตอบ 2016-03-19 04:25:53


ความคิดเห็นที่ 60 (157681)

 ท่านใดรุ่น เดียวกับ  ส.อ.สุวิทย์   ใจทน  (พี่ถิง) เป็นทหารเสือพรานบ้างค่ะ  อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับพี่ชายค่ะ  ซึ่งทางราชการตั้งเป็นหมู่บ้านใจทน ตอนนั้นยังเด็กค่ะ อยากรู้มากค่ะ ท่านเสียชีวิตที่เขาค้อ

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องวีรกรรมเขาค้อ วันที่ตอบ 2016-01-08 18:32:09


ความคิดเห็นที่ 59 (155508)

 แจ้งให้ผู้ที่เกลียดทหารทั้งหลายทราบ ผมคือคนหนึ่งที่ในชาตินี้ หรือจะมีอีกกี่ภพกี่ชาติที่จะตามมา ผมก็ยังยืนยันและภาคภูมิใจที่ในชาตินี้ผมได้เกิดมาเป็นทหารและรับใช้ประเทศชาติ ผมเป็นหนึ่งในสองพลทหารที่ปกป้องกันฐานปฏิบัติการกรุงเทพ(เขาค้อ) ในวันที่ ๑๐ เม.ย.๒๓ ร่วมกับ จ.ส.องเชิด  ทองงามขำ ,จ.ส.อ.สถิตย์  ชูฤกษ์ และพลฯ รังสรร  อุประ ไว้ได้จากการระเบิดฐานปฏิบัติการกรุงเทพฯ จาก ผกค. ที่ระดมยิงและบุกเข้าโจมตี ครับปัจจุบันผมยังเป็นทหารที่ใกล้เกษียณ ทุกยุทธภูมิ เขาค้อ ร่มเกล้า ภูคา อ.ปัว น่าน ,หรือ แม่สายกูเต็งนาโย่ง ผมพร้อมที่จะเสียสละเพื่อชาติ แต่ว่าผมเป็นคนที่มีโชคจึงไม่ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต พวกท่านจะจงเกลียดทหารอย่างไรก็แล้วแต่ ผมอยากให้ท่านทั้งหลายลองหลับตาแล้วมองย้อนถึงอดีตกาลที่ผ่านมา ประเทศไทยกว่าที่จะมีและรวมกันเป็นชาติขึ้นมาได้ ไม่เป็นเพราะบรรพบุรุษของเราที่เป็นทหารดอกหรือที่ยอมสละชีวิตเข้ารบร่วมกับสมเด็จพระนเรศวร สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราชทั้ง ๒ พระองค์ เราจึงมีความเป็นเอกราช และความเป็นชาติมาถึงรุ่นเราทุกวันนี้ ผมรักชาติ เพราะคำว่าชาติในความสำนึกของผม มันหมายรวมถึงทุกสิ่ง แผ่นดิน ผืนน้ำประชากร ทัพยากร เอกราช วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามและอยู่บนแผ่นดินรุปขวานที่เรียกว่าประเทศไทย ผมไม่ได้เกียด หรือโกรธแค้นผู้ที่เห็นต่าง เพราะเป็นสิทธิ์ของพวกท่าน แต่การที่เราเห็นต่างกันไม่จำเป็นหรอกที่เราจะต้องเป็นศัตรูกัน หรือจะต้องแตกแยกแตกคอกันเรายังเป็นส่วนหนึ่งที่เท่าๆกันคือ คนไทย ชาติไทย ขอแสดงความรักนับถือ

                                                                                                                                  พ.ต.สนั่น  ณ ลำพูน (อดีตพลทหาร)

                                                                                                                                                        7นักรบเขาค้อ

ผู้แสดงความคิดเห็น พ.ต.สนั่น วันที่ตอบ 2015-04-21 11:21:28


ความคิดเห็นที่ 58 (154537)

 ต้องแยกแยะระหว่างคำว่าอำนาจตามหน้าที่กับอำนาจจากหน้าที่ สองตัวนี้ต่างกันแค่ไหน 

การที่ทหารทำคุนแก่แผ่นดินตามหน้าที่นั้นเป็นส่วนดีเชิงประจักษ์ไม่มีใครปฏิเสธได้และให้การยอมรับยกย่อง

แต่การใช้อำนาจจากหน้าที่ตำแหน่งการงานมาก้าวก่ายบริบทอื่นของสังคมนั้น ต้องพึงตระหนักอยู่เสมอว่าทำไปทำไม 

ก่อให้เกิดผลสะท้อนย่างไรต่อสังคมโดยรวม ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

และแน่นอนไม่มีใครมาบอกเราหรอกว่า เขากำลังเอาผักชีมาโรยหน้า เชือดไก่ให้ลิงดู หรือแส้แสร้งทำดีเพื่อเอาผลประโยชน์จากอีกฝั่งหนึ่ง ......... หรือ เรากำลังควบคุมพวกท่านอยู่นะ . . .

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงเรื่องที่เราต้องพิจารณาเอาเองตามความคิดส่วนบุคคล ซึ่งอยู่ที่ท่านจะตีความจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอย่างไร


ประวัติศาสตร์ไม่วันวันซ้ำรอย แต่มันยังคงวนลูป เหมือนวงจรอุบาท ลองถอยออกมาแล้วมองย้อนกลับไปดูนะจ้ะ . . .

ผู้แสดงความคิดเห็น มุ้งมิ้ง งุ้งงิ๊ง วันที่ตอบ 2014-12-30 17:19:30


ความคิดเห็นที่ 57 (154479)

        คุณเก้าเดียวดายครับเหตุการก่อนรัฐประหารล่าสุดคุณพอใจสถานการณ์อย่างนั้นแล้วหรือขณะนั้นเป็นอย่างไรใครก็รู้ทั้งสองฝ่ายพูดกันไม่รู้เรื่องแล้ว เมื่อประเทศเดินหน้าต่อไม่ได้สุดท้ายก็เป็นอย่างนี้ขณะนั้นประเทศชาติต้องการคนกล้าแต่ไม่มีใครกล้าก็เป็นอย่างนี้นี้แหละ.

ผู้แสดงความคิดเห็น คนไทย วันที่ตอบ 2014-12-23 14:35:30


ความคิดเห็นที่ 56 (154478)

   คุณเก้าเดียวดาย...........เหมือนคุณไม่เห็นความสำคัญของทหารเลยนะ อาจจะไม่ชอบด้วยเหตุผลใดๆไม่ทราบถ้าแก้กฏหมายให้คนไทยทุกคนต้องเป็นทหารเวลาบ้านเมืองมีศึกสงครามก็ต้องเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องต่อสู่ปกป้องเอกราชของชาติและตัวแทนของเราที่ออกรบนั้นคือผู้เสียสละและผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมนั้นเขาเรียกว่าทหาร และทหารไม่เกี่ยวกับประชาธิปไตยหรือเผด็จการเพราะทหารมีมานานแล้วก่อนสมัยพ่อขุนรามคำแหง ก่อนพระนเรศวร ก่อนพระเจ้ากรุงธนบุรี ทหารก็คือทหารเมื่อได้รับคำสั่งให้ปกป้องบ้านเมืองท่านเหล่านั้นก็ต้องออกรับใช้ชาติไม่เล่นสำนวนว่าคนสั่งจะเป็นคนในระบอบไหนถ้ามัวคิดอย่างนั้นสมัยกษัตริย์ที่ผมกล่าวมานั้นก็คงไม่มีทหารท่านไหนออกรบแม้เพียงสักคน(เพื่อหาข้อแก้ตัวที่ไม่ต้องไปเสียงตาย) จริงไหมครับ.

ผู้แสดงความคิดเห็น คนไทยคนหนึ่ง วันที่ตอบ 2014-12-23 14:27:09


ความคิดเห็นที่ 55 (154272)

             คุณทหารแก่ครับ ก็รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างที่คุณพูดถึง ทหารก็ปฏิวัติหมดทำเพื่ออะไรครับ ถ้าชาวบ้านเขาโง่แต่เขาก็เลือกของเขาทุกครั้ง  ทหารปฏิวัติเพื่ออะไรครับ ลองมองย้อนไปใ้หมาก ๆ หน่อย ที่เข้าป่าแล้วกลับมารบกันเอง เผด็จการทหารผลักดันชาวบ้าน นักศึกษาใช่ไหม ประเทศไทยมีปฏิวัติกี่ครั้ง ทหารทำเพื่ออะไร อยากให้บ้านเมืองดีขึ้น หรืออะไรที่ไม่ได้ควบคุมเหตุผลข้อไหน โคตตเหง้าผมก็ทหาร จะความดีวีรกรรมอะไรที่ไหนผมไม่โต้แย้ง พลเอกหลายท่านที่มีชื่อในปัจจุบันนี้ ภาคภูมิใจมากกับคำว่าได้วางแผนอย่วงรอบคอบในการล้อมปราบประชาชน แค่ประชาชนสองมือเปล่าถึงกับใช้คำว่าวางแผนอย่างรอบคอบเลยหรือพวกคุณรบอยู่กับใคร รอยร้าวมันลึกมานานแล้ว  ถามหน่อยคุณทหารแก่ จะเอาอะไรมาทำให้ดีขึ้น คุณลองไปดูเอาเองว่า ทหารคนไหนกล้าแต่งเครื่องแบบมาเดินเหมือนแต่ก่อนบ้าง สายตาชาวบ้านเขาไม่มองพวกคุณอย่างชื่นชมเหมือนอย่างแต่ก่อน เขาไม่ทะเลาะกับคุณหรอก ตอนน้ำท่วมครั้งใหญ่ ลองถามน้อง ๆพลทหารดูซิครับ ขนาดนำกำลังพลออกไปช่วย ชาวบ้านไม่มีใครยิ้มให้พวกเขา จะมีก็คนสองคน ถามคำก็ตอบคำ นสพ.ไทยรัฐ ปี 54 ลงไว้หน้ากลาง เรียกร้องให้กำลังใจทหารที่มาช่วยเรื่องนำ้ท่วมบ้าง ชาวบ้านเขาไม่รู่้สึกดีกับทหารหรอก สายตาเขาเย็นชากับคุณ เขาไม่เห็นความสำคัญของคุณหรอก  วีรกรรมของทหารกับความรู้สึกในเวลานี้มันคนละเรื่อง  อย่าโทษนักการเมือง เรื่องมันมาจากทหารทั้งนั้น  คุณก็ทราบนี่ครับ  ทหารเขาก็รักกันสามัคคีกัน  แต่รุ่นใครรุ่นมันนะครับ  กูไม่ได้มึงก็ไม่ได้เรื่องจริงไหม  ถึงตัองครอบงำนักการเมือง งบประมาณซื้ออาวุธแต่ละรุ่น เท่าไร ตรวจสอบได้ไหม บอลลูนทหารไงซื้อมาบูชาหรือไง ถามได้ไหมว่าราคาของจริงมันเท่าไร  โยกย้ายนายทหารโผอยู่ในมือใคร  ข้ามหัวข้ามรุ่นกันมานักต่อนักความสามัคคีของทหารมันยิ่งใหญ่แค่ไหนครับ  ประชาธิปไตยมันเรื่องสิทธิหน้าที่ขอบเขต ของความยุติธรรม  ปฏิวัติทีก็ฉีกที แล้วมันเป็นความผิดของประชาชนหรือครับ  ทหารสร้างศตรูขึ้นมาเอง  ใอ้งานคืนความสุขประชาชนมันแค่ผักชีโรยหน้า กับนายกพูดจาห้วน ๆ แล้วบอกผมก็เป็นของผมอย่างนี้ ใอ้พูดอย่างใครก็พูดห้วน ๆได้ 

ผู้แสดงความคิดเห็น เก้าเดี่ยวดาย (wuffenbach-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-12-01 16:48:46


ความคิดเห็นที่ 54 (152510)

 วันนี้ 14 พ.ค.57 กกต.กับรัฐบาลจะหารือเรื่องจัดเลือกตั้ง สส.ใหม่ แต่ตกลงกันไม่ได้เรื่องสถานที่ กกต.เสนอจัดที่ สำนักงาน กกต.แต่รัฐบาลเสนอหอประชุมหน่วยทหารหอประชุมกานตรัตน์ ช่วงนั้นกลุ่มแดงพูดมันปากว่ารัฐบาลอภิสิทธิตั้งรัฐบาลในหน่วยทหารไม่เป็นประชาธิปไตย แล้ววันนี้รัฐบาลเสนอให้จัดหารือเลือกตั้งในหน่วยทหาร มันหมายความว่าอย่างไรกันทีได้เปรียบเกียดทหารยิ่งกว่าอะไรดี ตอนนี้เชื่อใจ นับถือ ต้องการคุ้มครองจากทหารแล้วหรือ เหตุผลของรัฐบานขณะนี้กับรัฐบาลของอภิสิทธิขณะนั้นคงเหมือนกันนะครับ อย่างได้มาพูดปั่นหัวประชาชนอยู่เลย เมื่อ กปปส.เข้าสภาได้ เสื้อแดงก็เข้าได้โต้กันให้ประชาชนได้เห็นๆกันไปเลยมาพูดกันข้างนอกประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่มีสื่อเท่าพวกคุณก็ไม่รู้ไม่เห็นอีกฝ่ายหนึ่งโอกาสดีแล้วครับเข้าไปโต้กันเลยและเสนอให้ถ่ายทอดสดจะได้เห็นธาตุแท้ของแต่ละฝ่ายว่ากลุ่มไหนหนักแผ่นดินและสมควรเป็นกบฏกันแน่ ประชาธิปไตยที่แท้ของประชาชนคือเมื่อเวลาสินค้าขึ้นราคาก็ต้องได้รับปรับค่าแรงใหม่เมื่อยา และค่ารักษาขึ้นราคาประชาชนต้องได้รับค่าแรงอัตราใหม่ เมื่อค่าแก็สขึ้นราคา ค่าแรงก็ต้องเพิ่มใหม่ เมื่อค่าไฟฟ้าขึ้นราคา โดยหยิบยกค่า Ft มาอ้างซึ่งประชาชนก็จำยอมต้องรับไฟฟ้าและกลุ่มที่มีสิทธิขึ้นราคาของที่ว่ามามันเป็นหน่วยงานของเทพพระเจ้าหรือไงถึงได้มีประชาธิปไตยขึ้นราคาสินค้าได้ตามใจ ประชาชนอย่างเราไม่มีประชาธิปไตยในการขึ้นค่าแรงให้ทันกับราคาสินค้าและบริการบ้างเลยหรือและอย่างนี้นี่หรือเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตย(ของกลุ่มพวกท่านกลุ่มเดียว)

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พลฯเก่า เสื่้อแดงกลับใจ (d-good-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2014-05-14 15:08:08


ความคิดเห็นที่ 53 (144302)

หน่วยของพ่อผม (นปพ.เขต 4 ขอนแก่น)เป็น หน่วยแรกๆ ที่เข้ารบกับ ผกค เมื่อเดือน ธันวาคม 2511 ที่บ้านแม้วภูขี้เถ้า บ้านป่ายาบ บ้านป่าหวาย บ้านแม้วหินร่องกล้า ภาระกิจหลักคือ เข้าช่วยเหลือ พ.ต.อ.กฤช สังขทรัพย์ กับ คณะที่ถูกกลุ่มแม้วแดงปิดล้อมไว้ ที่บ้านแม้วภูขี้เถ้า  คำสั่งให้ไป 7 วัน ที่ไหนได้ ไปจริงๆแล้ว ไปอยู่ตั้งหลายเดือนครับ หน่วยของพ่อคือ หน่วยปฏิบัติการพิเศษเขต 4 ขอนแก่น ภายใต้การนำของ พ.ต.ต.วิจัย สวัสดิเกียรติ และ ร.ต.ท.เสนาะ บำรุงเทียน ได้เข้าช่วยเหลือคณะของ พ.ต.อ.กฤช สังขทรัพย์ ซึ่ง ในขณะนั้นที่บ้านแม้วภูขี้เถ้า มีซากรถแทรกเตอร์ที่ถูกเผา กับเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกยิง จนไม่สามารถบินขึ้นไปได้จอดอยู่ คณะของ พ.ต.อ.กฤช สังขทรัพย์ ที่เสียชีวิตเป็นคนบ้านเดียวกับพ่อผม(ตำรวจรุ่นพี่บ้านอยู่ใกล้กันและสนิท กัน ชื่อ สมนึก เกศรี รายชื่อถูกสลักไว้ที่อนุสรเขาค้อ)  ภาระกิจต่อมาคือ ปลดธงแดงของ ผกค ที่ยอดภูลมโล และยังมีภาระกิจที่ควจจดจำ คือเข้าค้นหาเก็บกู้ศพ ของเพื่อนตำรวจพลร่ม ที่บ้านแม้วหินร่องกล้า  และที่บ้านแม้วหินร่องกล้านี้เอง ที่เพื่อนของพ่อต้องมาถูกยิงเสียชีวิต (สมบัติ หมื่นจร  มีรายชื่อสลักที่ อนุสรเขาค้อครับ) เริ่มต้น นั่งฮ. มาลงที่บ้านป่ายาบ แล้วเดินเท้าอย่างเดียว เดินตั้งหลายเดือน เดินจนรองเท้าจังเกิ้ลฟัง แล้ว ถอนกำลังเข้าทาง อ.นครไทยครับ อาวุธประจำกายของพ่อ คือ ปลย.88 หนักมาก ภาระกิจครั้งนี้ เข้าร่วมรบกับ ทหารหน่วยรบพิเศษ(พลร่มป่าหวาย ภายใต้การนำของ พ.ท.ไชยยง โพธิ์อุไร) ยุทธการนี้เป็นยุทธการแรกที่ประกาศใช้ในเขตรอยต่อ 3 จังหวัด เรียกยุทธการนี้ว่า "ยุทธการภูขี้เถ้า" และ เมื่อปี พ.ศ. 2515 หน่วยของพ่อก็ยังถูกส่งไป ยังฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้ง ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย เพราะ ผกค. ได้เข้าโจมตีฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งแตก ทำให้ตำรวจเสียชีวิตไปหลายนาย ครับ จากบ้านหมากแข้ง ในปีเดียวกัน พ่อก็ถูกส่ง ไป ที่ อ.นาแก จ.นครพนมอีกครับภายใต้การนำของ ร.ต.ต.เสรี เตมียเวส ปัจจุบันพ่อผม อายุก็ เกือบ 70 ปี แล้วครับ ผมกำลังรวบรวมเรื่องราว จากท่าน พล.ต.ต.เสนาะ บำรุงเทียน และจากปากคำของพ่อ และเพื่อนๆของพ่อ ทุกคนบอกคำเดียวว่า ภูมิใจ สุดๆ และชีวิตลำบากสุดๆ ก็ภาระกิจครั้งนี้แหละครับ     

ผู้แสดงความคิดเห็น รุจน์ วันที่ตอบ 2013-11-19 17:38:15


ความคิดเห็นที่ 52 (143758)

      บ้านเมืองทุกวันนี้เป็นอะไรไปหมดบูชาวัตถุ บูชาคนมีเงิน ลืมอุดมการเสียสิ้นเมื่อเจอผลประโยชน์และเงินตรา ในอดีตวีระชนทหารกล้ายึดถือกันมาให้รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ยิ่งชีพ บัดนี้กลับกันใครเสนอผลประโยชน์ให้ก็รักคนนั้นการให้นั้นยิ่งใหญ่จริงๆ แต่ผู้รับต้องมีศักดิ์ศรีบ้างเราเป็นมนุษย์มีจิตใจสูงกว่าหมู หมา กา ไก่ แล้วถ้าเกิดศึกสงครามเราจะรวมใจคนในชาติได้อย่างไร เราจะในฐานะที่เราเป็นทหารไม่อยากออกศึกจะอ้างได้ไหมว่าเป็นคำสั่งที่มาจากรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย....เราพูดและทำไม่ได้หรอกครับเพราะชาติไทยเราเคยปกครองด้วยหลายระบอบมาแล้วถ้าชาติไม่มีเราก็จะไม่มีระบอบใดๆ ทั้งสิ้นนอกจากเป็นขี้ข้าชาติอื่นเขาเราจะเอาไหม.................

ขอให้ไทยทุกท่านอย่าเป็นเหยื่อนักการเมืองมากนักโดยการหันมามองและเล่นการเมืองให้เป็นถ้ามีการเลือกตั้งครั้งหน้าและครั้งใดก็จงช่วยกันหยุดซื้อสิทธิขายเสียงช่วยกันกำจัดตัวทำลายประชาธิปไตยอย่างแท้จริงในสถาไม่มีใครทำลายประชาธิปไตยกันหรอกครับโดยเฉพาะฝ่ายค้านอย่าเพิ่งเบื่อเขาเลยเพราะเขาทำหน้าที่ตามระบบนี้ต้องตรวจสอบการทำงานของฝ่ายรัฐบาลถ้าไม่มีการตรวจสอบถ้ารัฐบาลคิดโกงกินบ้านเมืองแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรปล่อยให้เขาทำหน้าที่ไปเถอะอย่าได้รังเกียจฝ่ายค้านเลยถ้ารังเกียจแล้วจะมีใครมาตรวจสอบฝ่ายรับบาลเผด็จการเราได้ยินเขาว่าร้าย โกงกินบ้านเมืองก็ไม่ได้น้อยไปกว่ากันเลยครับ.

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พลฯน้อย (d-good-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2013-09-04 08:55:57


ความคิดเห็นที่ 51 (143528)

          ในสิ่งที่เรายึดถือเทอดทูลเหนือเกล้า........... ยึดมั่นเป็นสิ่งปลอบขวัญ แม้ความตาย

จะอยู่ตรงหน้า  เราก็ไม่เคยหวั่นบัดนี้พวกจัญไรทั้งหลายในแผ่นดินมันกลับเหยีบย่ำอยู่ใต้

อุ้งเท้า เราเหล่าทหารจะรบไปเพื่อใครกัน ความพยายาม ความยากลำบาก เจ็บ และความตาย ของพี่ น้อง เหล่าทหารที่ต่อสู่เพื่อชาติในอดีตนั้นสูญเปล่าแล้วหรือ พวกมึงช่วยคนเลวเล่นการเมืองช่วงชิงอำนาจกัน ปกป้อง และแสวงหาผลประโยชน์เพื่อหมู่เหล่าพวกมึงโดยแอบอ้างภักดิ์ดีในสิ่งเดียวกับพวกกูแ่ต่มึงกลับคิดล้มล้างได้อย่างไร...เลวชิงหมาเกิดโดยแท้ ถ้าทหารที่ทำประโยชน์เสียสละเพื่อบ้านเมืองไม่ดีแล้วตามความคิด(ฟังเขาปลุกฯ)

พวกตีฝีปากทางการเมืองเก่งๆ ช่วยออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกระบบเกณฑ์ทหารด้วยครับ

ประเทศจะได้เป็น ปชช.ตามเรียกร้องกันเสียที แท้ที่่จริงก็ผ่านการเลือกตั้งหลังรัฐประหารมาถึงสอง สาม นายกแล้ว สมัคร สมชาย ยิ่งลักษณ์อย่างนี้ยังไม่พอใจอีกหรือ ในอดีตคำสั่งในการออกรบก็ออกโดยคณะปฏิวัติก็มีแล้วทหารมีสิทธิในการออกมาปฏิเสธว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบได้ไหมครับ ถ้าตอบว่ามีสิทธิ ...ทหารรุ่นพ่อ พี่ น้องทั้งหลายก็โง่...หรือเปล่าที่ออกไปเจ็บ ไปตาย สิ่งที่ล่วงเลยก็ให้มันแล้วไป ก็เริ่มต้นกันใหม่ในทางการเมือง แ่ต่ก็เฝ้าท่องบ่นคำเดียวว่าไม่เป็นประชาธิปไตย...ถ้าจะเอาตามนี้ก็ไม่ต้องมีชาติบ้านเมืองกันแล้วก็หาเงินมากๆ ย้ายไปอยู่ประเทศประชาธิปไตยมันเสียเลย...ที่นี่กูจะอยู่กับพ่อแบบพอเพียง.

ผู้แสดงความคิดเห็น ทหารแก่รักแผ่นดินไทย วันที่ตอบ 2013-07-23 16:20:42


ความคิดเห็นที่ 50 (143463)

                                                                       

                                                                                      เกิดมาใช่อื่น  เพื่อผืนดินไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น ทหารพรานพิวัฒน์ สมบูรณ์ อดีตนักรบค่ายปักธงชัย (piwat_2607-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-06-17 20:53:37


ความคิดเห็นที่ 49 (143435)

กระผม เล็ก ตะเคียนโง๊ะ ทหารผ่านศึกเข้าค้อ กกล.พิเศษคุ้มกันการสร้างทางระหว่าง เขาค้อ/หนองแม่นา ต้นปี2524-2525 ค่ายปักธงชัย16/2524 ส่วนแยกชค.513  ฐานช่อฟ้า ชื่อจริงอดีตอส.ทพ.พิวัฒน์  สมบูรณ์ กระผมยังมีชีวิตอยู่ครับนะขณะนี้กระผมอายุ49เศษๆเวลา1015น.วันที่26/05/2556 ขอสดุดีท่านเพื่อนนักรบของไทยที่พลีชีพและยังมีชีวิตอยู่    ถ้านเพื่อนนักรบรุ่นเดี่ยวกับกระผมกรุณาโทรมาเบอร์นี้นะครับ 0922268355  เบอร์เดิมหายทั้งเครื่องครับ

                              ท้ายนี้ขอให้คนทุกท่านมีความรักความสามัครคีเหมือนชาวบ้านบางระจัน  อย่าแตกความสามัครคีเหมือนที่เราเสียกรุงศรีๆทั้ง2ครั้ง อย่าลืมนะครับเรามีในหลวงพระเจ้าอยู่หัวองค์เดี่ยวกัน อย่าให้เพื่อนนักรบทุกเหล่าที่พลีชีพไปอย่างสิ้นชื่อก้องเกียรตินาม  เรารบจนสุดใจขาดดิ้น    เราสู้          

                                                                                                           จากอดีตทหารรับจ้างตายเพื่อชาติไทย

                                                                                                               อดีตอส.ทพ.พิวัฒน์  สมบูรณ์     เล็ก กกล.

                                                                                                                            พิเศษค่ายปักธงชัย16/2524

ผู้แสดงความคิดเห็น อดีตอส.ทพ.พิวัฒน์ สมบูรณ์ (piwat_2607-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-05-26 10:47:19


ความคิดเห็นที่ 48 (143351)

      พี้น้องเพื่อนทหารทุกนาย กลุ่มการเมืองหนึ่งออกไปประท้วงขับไล่ศาลฯ ท่านอย่าได้ออกไปรักษาเหตุการณ์เป็นอันขาดเดียวจะมีพวกตั้งข้อหาฆ่าประชาชนขึันมาอีก มันเรียกร้องประชาธิปไตย แต่ไม่เคารพกฏหมายบ้านเมืองอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ.

ผู้แสดงความคิดเห็น คนสำนึกบุญคุณทหาร วันที่ตอบ 2013-04-22 16:55:24


ความคิดเห็นที่ 47 (143328)

      นี้คือข้อมูลที่แท้จริงจากอดีตวีระบุรุษของเรา ใครที่คิดรังเกียจทหารต่อว่าต่อขานว่าฆ่าประชาชนความจริงเป็นอย่างไรเราไปรู้ไปเห็นหรือมีแต่โจมตีทหารท่าเดียวแกนนำผู้ชุมนุมสามารถสั่งซ้ายหัน ขวาหันพวกเราได้แล้วหรือ เมื่อคราสงครามกับผู้ก่อการร้ายคอมฯ ที่ผ่านมาหลายสนามรบ ทหารเจ็บ ล้มตายจากลูกจากเมีย พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เขาเหล่านี้ออกมาเรียกร้องอะไรกับชาติบ้านเมืองหรือไม่ ได้แต่คำปลอบใจว่าทำเพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ของเราก็เท่านี้

เขาเหล่านี้มีสิทธิอ้างว่าเป็นคำสั่ง เป็นกฏหมายเผด็จการ ที่ไม่ชอบด้วยระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ก็เปล่าทั้งสิ้นสู่ก้มหน้ารับคำสั่งปฏิบัติหน้าที่จนตัวตายเงินเยียวยา 7 ล้าน อย่างพวกประท้วงทางการเมืองที่รัฐบาลเยียวยา พวกเขาเคยเรียกร้องให้เยียวยาบ้างหรือเปล่าครับภูมิใจเเม้เพียงธงไตรรงค์คุมร่างก็เพียงพอแล้วที่ได้รับใช้ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ก็เท่านั้้น หรือชาติบ้านเมืองเป็นของพวกนี้กลุ่มเดียวอย่างนั้้นหรือครับ.

ผู้แสดงความคิดเห็น เพื่อนทหาร (d-goot-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2013-04-15 13:40:21


ความคิดเห็นที่ 46 (143304)

พ่อเคยเป็นทหารจากค่ายสุรสีห์ ร.๑๙ พัน ๒ ปี ๒๕๑๙ ชื่อปรีชา  วงษ์จีน พ่อชอบเล่าเรื่องราวต่างๆตอนที่ออกรบให้ฟังบ่อยๆ ซึ่งเราก็เป็นผู้หญิงเข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง แต่ฟังแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวพ่อและเหล่าทหารมากๆค่ะ ขอสดุดีแด่ทหารผู้สละชีพเพื่อชาติทุกนาย เมื่อวานนี้พ่อก็ได้เจอกับกลุ่มเพื่อนทหารรุ่นเดียวกันซึ่งรวบรวมได้ ๕ คน หากใครที่มีพ่อ หรือญาติๆที่เคยไปร่วมรบที่เขาค้อ แล้วเป็นรุ่นเดียวกันติดต่อได้ที่อีเมล์นะคะ อยากให้พ่อได้เจอเพื่อนๆที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาค่ะ ติดต่อมาได้ที่ swongchin@yahoo.com นะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกสาวทหารผ่านศึก ร.๑๙ พัน ๒ ปี ๒๕๑๙ (swongchin-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-04-07 23:40:19


ความคิดเห็นที่ 45 (143267)

สวัสดีครับพี่น้องคนไทยทุกท่านวันนี้พุทที่4/4/2556 นี้ก็เป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่กระผมไม่ได้เขาในเวปนี้ขอพิมพ์ข้อความสั่นๆว่า เกิดมาใช่อื่น เพือผืนดินไทยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น อดีตอส.ทพ.พิวัฒน์ สมบูรณ์ (piwat_2607-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-04-04 00:41:06


ความคิดเห็นที่ 44 (142910)

สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านพอดีเปิดคอมๆดูนึกขึ้นได้ว่าเราก็เป็น1คนไทยที่รักชาติเหมือนกันกระผมอาจจะเป็นทหารรุ่นน้องของเพื่อนรักรบช่วงปี2524กระผมได้ไปสมครเป็นเสือพรานที่ค่ายปักธงชัยฝึกจบประมาน1เดือนเศษก็ถูกส่งไปที่ฐานช่อฟ้ามีหน.มาร์คอินเตอร์เป็นหน.ใหญ่ที่นั้นออเกือบจะลืมแนะนำตัวกระผมชื่อเล็กนามสกุลสมบูรณ์รุ่นล่าสังขาร/2ค่ายปักธงชัย16/24หน.มูสือเป็นคนพามาเลยตามท่านมารบด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น พิวัฒน สมบูรณ์ วันที่ตอบ 2012-12-27 17:49:55


ความคิดเห็นที่ 43 (142843)

        อายุมากแล้วดูหนังดูละครก็สนุกชั่วครั้งชั้วคราวแต่ได้ชมเว็บเขาค้อแล้วรู้สึกรักชาติรักแผ่นดินขึ้นมาก สมควรที่จะนำเยาวชนเข้าไปศึกษาหาความรู้กันให้มากจะได้มีสำนึกรักชาติบ้านเมืองมากกว่านี้ สมัยก่อนเขารักชาติรักอุดมการณ์กันเป็นที่ตั้งสมัยนี้ัรักเงินทองจนลืมแผ่นดินเกิด หรือรอให้ไทยตกเป็นเมืองขึ้นต่างประเทศแล้วคอยมาคิดกัน อันที่จริงพวกนั้นเขาก็รู้และรู้ดีกว่าผมเสียอีกแต่เงินที่เขาบูชาต่างหากที่ทำให้เขาเปลี่ยนไป นึกสงสารทหารกล้าที่ยอมพลีชีพ

เพื่อให้ชาติอยู่ โดยที่ตัวท่านเองต้องละทิ้งทุกสิ่งอันเป็นที่รักไว้เบื้องหลัง นักการเมืองชั่วช้า สมุนนักการเมืองเลวๆ จะล่วงรู้ถึงความรู้สึกของท่านบ้างไหมหนอ

ทุกคนที่เกิดมาย่อมมีด้านส่วนตัวที่ไม่อยากให้ใครรับรู้ถ้ามันไม่ทำให้สังคมเดือนร้อนก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับเราไม่น่าจะเกี่ยวกับใคร แล้วใครกันเล่ายุแหย่พูดกรอกหัวอยูเสมอจนทำให้คนไทยหลงผิดจนหรือความชั่วของคนโกง.อันที่จริงเขานำมาปิดบังความชั่วของตนเองต่างหาก

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูน้อย วันที่ตอบ 2012-12-15 11:24:41


ความคิดเห็นที่ 42 (142495)

 ผมก็เปงลูกทหารที่ไปรบที่ภูหินล่องกล้า ปี 15 พ่อชอบเล่าเรื่องที่ไปรบมาไห้ฟังอยู่บ่อยๆตอนที่ไปรบ ผกค.ยังอยู่ที่ภูหินล่องกล้าโดนทหารตีแตกจึงย้ายไปอยู่ที่เขาค้อพ่อผมปลดทหารตอนที่ตีภูหินล่องกล้าเสร็จแล้วรุ่นที่พ่อไม่มีคำสั่งไปคำสั้งกลับเหมือนหลอกไห้ไปรบรุ่นแรกๆๆได้บัตรพิทักเสรีชน ชั้น 2 มา จ่าบอกว่าดีว่าบัตรผ่านศึกเพาะรบเพื่อชาติแต่แล้ว ไม่มีความหมายเลยเพาะตอนนี้ไม่มีคนรู้จักเเล้วไป รพ .รักษาก็ฟรีอยู่แล้ว ขึ้นรถของรัฐ ก็บอกไม่รู้จัก สู้บัตรผ่านศึกไม่ได้เลย ก็ไม่เขาใจเหมือนกานว่ารัฐคิดยังไงไห้สิทธิน้อยจังเพาะไปเพื่อชาติเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงเท่าเดิมแต่สิทธิ สู้ทหารที่รับจ้างไปรบไม่ได้เลยพอไปที่กลาโหมบอกบัตรพิทักเสรีชนชั้น 2เปลี่ยนเป็นบัตรผ่านศึกได้แต่ต้องไปเอาคำสั่งไป คำสั่งกลับ กลับไปที่กองพันสังกัดอยู่เจอทหารรุ่นลูกบอกว่า รุ่นรบภูหินล่องกล้ารุ่นแรกๆๆเค้าหลอกไปรบเพาะทหารไม่กล้าไปตอนแรกมีข่าวว่าตายกานเยอะพ่อบอกว่าเพื่อนพ่อเอาปืนยิงขาตัวเองกันเยอะเพาะกลัวที่จาไปรบแต่ได้บัตรพิทักเสรีชนชั้น 1เลยได้สิทธิเท่ากับบัตรผ่านศึกเลยลืมบอกไปพ่ออยู่ ร.1 พัน.2 ร.อ. ก่อนไปรบถูกส่งไปฝึกที่ รร. การรบพิเศษ จว.อะไรผมจำไม่ได้โหดมาก น่าจาได้สิทธิสักครึ่งของบัตรผ่านศึกก็ดีนะ 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกทหาร วันที่ตอบ 2012-10-22 16:09:38


ความคิดเห็นที่ 41 (142064)

 คำขวัญของทหารม้า ผมยังจำได้ดีเสมอ  " เราตายเพื่่่่่่่่่่่่่่ื่อชาติอยู่ " ใครหยามก็ไม่น่าน้อยใจเท่ากับคนไทยด้วยกันครับผมขอเป็นกำลังใจให้เสมอ ถือเสียว่าเขาคนนั้นมันไม่ใชคนไทยก็เเล้วกัน

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูน้อย วันที่ตอบ 2012-09-06 15:52:51


ความคิดเห็นที่ 40 (141850)

       ผมทราบดีว่าเวลาทหารจะออกสู่สนามรบเขาได้รับคำปลอบใจว่าถึงตายก็เพื่อชาติไม่ใช้อย่างอื่นเลย แล้วใครกันยุยงให้รังเกียจทหาร กลัวทหารกันมากมายเหลือเกิน หมดสงครามก็หมดความหมาอย่างนั้นหรือ

ใครกันปลุกระดมให้ประชาชนมีทัศนคติไม่ดีกับทหารเป็นไปได้ถึงเพียงนั้น ถ้าคิดกันอย่างนั้นข้าพเจ้าก็มิอาจห้ามได้ ก็ขอให้แก้กฏหมายชายไทยทุกคนต้องเป็นทหารไปเสียเลยจะได้มีประสบการจริงเวลารบจะได้รู้สำนึกว่าทหารทุกข์ยากอย่างไรบ้างจะเอาไหมครับ ช่วยไปเดินประท้วงด้วยครับถ้าแน่จริง ช่วยออกมาเรียกร้องหน้าที่ชายไทยให้เท่าเทียมกัน จะได้มีมาตรฐานเดียวกัน นักการเมืองอย่ามาปลุกระดมกันอยู่บนเวที่อยู่เลยครับ ตัวท่านบางคนเสียอีกที่มีพฤติกรรมหลบหนีทหาร ช่วยให้พรรคพวกตนหลบหนีการเกณฑ์ทหารก็มีนักการเมืองบางท่านเทียบไม่ได้กลับการเสียสละของพลทหารสักนิดเลยครับ แล้วยังมีหน้ามาชักชวนคนอื่นมารังเกียจทหาร พวกพมก็ไม่อยากจะผูกขาดรักบ้านเมืองแต่เพียงกลุ่มเดียวหรอกครับเรียกร้องในข้อเสนอที่พวกผมเสนอซิครับหรือกลัว กฏเกณฑ์เขามีให้เคารพเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วมันก็ใช้กับทุกฝ่ายที่ผ่านจนถึงปัจจุบันนี้กฏหมายทุกฉบับก็บังคับใช้กับทุกคนทุกกลุ่มทุกเหล่าทุกพรรคการเมืองไม่ได้เว้นไม่ได้จำกัน ไม่ได้เว้นให้ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึงพรรคใดพรรคหนึ่งอยู่เหนือใคร มาย่่ำยีกฏหมายไทยเลยครับยกเว้นพวกที่ไม่ยอมรับกฏหมายทำตนเป็นพวกอยู่เหนือกฏหมาย    แต่ที่สำคัญประชาชนทั้งหลายต้องใช้สมองคิดให้มากอย่าเชื่อใครง่าย ๆ เกินไป อย่าเชื่อเพราะเป็นพวกตน อย่างเชื่อเพราะเป็นญาติตน ต้องเชื่อเพราะเหตุผลที่ใช้สมองคิดเพราะถ้าเวลาผ่านไปพวกชักจูงเรามันจะหัวเราะว่าช่วยไม่ได้เพราะเชื่อมันเอง   ยกตัวอย่างการเลือกรังเกียจกฏเกณฑ์ที่ตน กลุ่มตน พรรคตน ไม่ได้ประโยชน์ เช่น กฏระเบียบข้อบังคับในหน่วยราชการบ้างข้อก็เป็นกฏหมายในสมัยคณะปฏิวัติก็ยังมีใช้อยู่ ก็ไม่เห็นมีหน้าไหนเรียกร้องให้แก้ กฏหมายยุบพรรคการเมืองก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่อ้างเหตุแห่งผลประโยนช์ตนเป็นหลัก ถ้ามีการทำผิดในพรรคก็ให้ยุบพรรคท่านก็ออกมาเรียงหน้ากันเป็นทอดๆ เป็นระบบ (ใช้ระบบการตลาดให้ชาวบ้านเชื่อ) พวกนักการเมืองไม่อายระบบของนักเรียน ระบบของทหารเกณฑ์ ระบบการอยู่รวมกันของคนหมู่มากบ้างเลยหรือ กันบ้างเลยหรือเช่าถ้ามีของหายทุกคนจะต้องมีการรับผิดชอบร่วมกัน แล้วผลที่ตามมาก็ได้รับการดูแลเป็นหูเป็นตาแทนทุกคนก็สงบราบรื่นดีครับ โรงเรียน กองร้อยทหารก็ใช้อย่างนี้ หน่วยงานเหล่านี้ก็ราบรื่นทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนมีส่วนรับผิดชอบ แต่นักการเมืองพรรคที่ต่อต้านการยุบพรรคที่เกิดจากลูกพรรคทำไม่ดีผิดกฏการยุบพรรคก็ออกมาโวยวาย แล้วพรรคอื่นๆ เขาไม่กลัวโดนยุบบ้างหรือ หรือมีการเลือกปฏิบัตก็ออกมาระบุซิครับ กฏยุบพรรคมีไว้ปราบพรรคชั่วคตโกง พรรคดีๆ เขาไม่เคยกลัว ไม่เคยออกมาเรียกร้องเลยครับ  ก็ขอให้ไปเรียกร้องให้แบ่งการถือครองหุ่นที่มีผลตอบแทนมากๆ ให้ประชาชนได้ถือครองกันบ้างเช่น หุ่น ปตท. หุ้นปูนซีเมนต์ หุ้นโทรศัพท์ หุ้นธนาคาร หุ้นสนามบิน หุ้นสายการบิน ทำไมไม่ทำให้ประชาชนเขาได้ถือหุ้นกันบ้างครับ ขอให้เรียกร้องอย่างนี้จะได้ไหมหรือเป็นหม้อข้าวของกลุ่มตนจึงไม่กล้า.

         

ผู้แสดงความคิดเห็น พลน้อย วันที่ตอบ 2012-07-22 13:14:36


ความคิดเห็นที่ 39 (141719)

คิดถึงเขาค้อจังเฮ้อเคยเจอเรื่องเล่าว่าเครื่องบินตกในป่าด้วยล่ะเฮ้อ สงสารกว่าจะหาศพเจอเน่าแล้ว

ผู้แสดงความคิดเห็น 4588 วันที่ตอบ 2012-07-09 12:52:55


ความคิดเห็นที่ 38 (141620)

                   เขาค้อยามนี้ช่างเปลี่ยแปลงไปจากยุดสามสิบกว่าปี ราวหน้ามือเป็นหลังมือ เป็นเพราะกาลเวลาจึงพอทำใจได้แต่ความรักและศรัธทราจากประชาชนบางส่วนที่เคยรัก เคารพ ยกย่องทหารของชาติกลับกลายมาเป็นเกียจชั่งช่างน่าอนาถใจยิ่งนักเป็นเพราะใครหนอ..........................................................................................

ขอให้นึกถึงวันวานที่่ท่านเหล่านั้นยอมละทิ้ง แม่ พ่อ ลูกเมียอันเป็นที่รักหรื่อแม้แต่ชีวิตก็ยอมสละได้ท่านลืมบุคคลเหล่านั้นแล้วหรือ...ทหารกล้าของชาติไทย.

                                                                            พลฯดำรงค์     จ๋อยศรี

                                                                                พลัด 1/28 กองพันทหารม้าที่ 18 ค่ายพ่อขุนผาเมื่อง อ.เมื่องเพชรบูรณ์

                                                                              โทร.0899092129

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูน้อย วันที่ตอบ 2012-06-15 18:01:35


ความคิดเห็นที่ 37 (141593)

ผมเป็นลูกของวีระบุรุษคับ   ผมชอบฟังเรื่องพ่อผมที่ไปรบที่เขาค้อ ผมมาเล่าต่ออีกที่  พ่อผมอยู่ ร.19 พัน 1 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี จำวันที่ไปร่วมรบไม่ได้ แต่ถูกส่งเข้าไปในป่าโดยเฮอริคอป์เตอร์ ชุดที่ 2  เพราะชุดแรกตายเกือบหมด เพราะเฮอริคอปเตอร์เวลาไปส่งมันลงพื้นไม่ได้จะบินอยู่ได้แค่ประมาณยอดไม้ แล้วก็ให้กระโดดลงไปมันสูงพอควรพอกระโดดลงไปก็เจอ ผกค. กราดยิงใส่ จาก 100 กว่าคน เหลืออยู่แค่ 70 กว่าคน จากนั้นก็ถูกปิดล้อมอยู่หลายวัน  พ่อบอกว่าในพื้นที่เวลาเดินต้องเดินกลางคืนถึงจะปลอดภัย ตอนนั้นมันมืดมากและฝนตกตลอดเวลาเดิน ทั้ง 70 คน ต้องพยายามเดินเกาะเป้ต่อๆกัน อาศัยเวลาฟ้าแลบถึงจะเดินได้ ชุดของพ่อถูกซุ่มโจมตีตลอดเวลา บางครั้งพ่อก็ต้องคลานไปเก็บศพทหารที่ตายโดยใช้เชือกผูกแล้วค่อยดึงมา เพราะไปใช้มือดึงเลยไม่ได้พวกมันชอบเอาระเบิดซ้อนไว้กับศพ และมาว่าหนึ่งชุดของพ่อเดินไปเจอหมู่บ้านขอผกค. ภายในหมู่บ้านกลับไม่มีใครอยู่เลยแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงเพราะพวกมันรู้ตัว ก่อนจึงหนีไปพร้อมสัตว์จากนั้นพวกพ่อผมก็เผ่าหมู่บ้านนั้นทิ้ง และระหว่างนั้น ผบ.หมู่คนหนึ่งได้เรียกให้พ่อไปดูรอยขี้หมู ที่เพิ่งสดๆ เหมือนกับเพิ่งจะหนีไป และผบ.หมู่ก็ชวนพ่อผมเดินไปตามรอยนั้นแต่พ่อบอกว่าอย่าไปมันอันตราย แต่เขาก็ไม่ฟังพอเดินไปได้ไม่ไกลพ่อก็ได้ยินเสียงปืน แล้วผบ.หมู่ก็ล้มลง พ่อบอกว่ารอดมาได้หวุดหวิดมาก พ่อเอาศพผบ.หมู่ออกมาทั้งตัวไปได้พ่อเลยใช้จอบทหารฟัน เอาแขนออกมาได้อย่างเดียว และพ่อยังเล่าให้ฟังว่าเวลาทหารตาย สิ่งที่เอามาให้ญาติได้ก็มีแค่ นิ้วมือ มือ แขนบ้าง เอาใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วใช้ถุงพลาสติกปิดมา ส่วนตัวศพก็ขุดผังหลุมละ 3 ศพ วางไขว่ไปมา จากนั้นก็โดนล้อมอยู่หลายวัน และไม่ได้กินอะไรเลย 3 วัน อาศัยแค่ดื่มน้ำจากฝนที่ตก         พ่อผมเดินเป็นคนที่ 3 เพราะพ่อบอกว่า พวกผกค. มันจะไม่ยิงคนแรกๆ เพราะมันถูกฝึกมา มันมียุทธวิธีรบ  ขณะนั้นชุดของพ่อก็ถูกผกค.ล้อมต้อนให้ขึ้นไปบนเขา เพราะพวกมันมีอยู่บนเขาด้วยและก็ได้ขวางระเบิดสากะเบือ ลงมาตลอด จากนั้นพอหลุดออกมาได้ และลงมาเจอไร่ข้าวโพดของพวกผกค.ที่กว้างมากเพราะต้องใช้เวลาเดินผ่านไร่ข้าว โพดเป็นวันๆ ตอนที่เดินเข้าไปในไร่ข้าวโพดด้วยความหิว ทหารก็ต่างคนต่างหักฟักข้าวโพดอ่อนกินไปด้วยแต่มันก็จะเกิดเสียงดังอาจทำให้ พวกผกค.ได้ยิน แต่พ่อบอกว่าตายก็ตายว่ะ เพราะ 3 วันมาแล้วไม่ได้กินอะไรเลยเพราะเสบียงหมดจากนั้นก็เดินต่อไปเพือหาทางออกให้ ได้ระหว่างนั้นก็ได้ติดต่อทางวิทยุกับผู้พันของอีกชุดที่จะเข้ามาช่วย ผู้พันเขาบอกว่าเขาจะยิงปืนให้สัณญาณ แล้วให้พวกเรามาตามเสียงปืน แต่พอชุดของผู้พันยิงขึ้นฟ้า  3 นัด ผกค. มันก็ยิง 3 นัดเหมือนกันจนต้องวิทยุไปถามว่า ยิงชุดแรกหรือชุดหลัง เป็นอย่างนี้ตลอดไม่ว่าจะเปลี่ยนยิงกี่นัดก็ตาม จนเดินมาสักระยะก็ต้องพักรองผบ.หมู่เขาบอกให้ผบ.หมู่ตั้งฐาน แต่ผบ.หมู่เป็นนายร้อยเพิ่งจบใหม่ จะเดินต่อไป แต่ขณะนั้นมันมืดมากแล้ว และรองผบ.หมู่ กับ ผบ.หมู่ ก็ทะเลาะกันจนจะยิงกันเอง จนนายสิบอาวุโส ต้องบอกว่า รองเขาผ่านสงครามมาเยอะกว่า ฟังเขาดีกว่า และแกก็ยอมตั้งฐาน ชุดที่ไปมีพวกแม้วที่กลับใจมาอยู่ฝ่ายเราไปด้วยประมาณ 40 คน พวกนั้นมันชินพื้นที่ ก็ให้พวกแม้วตั้งฐานข้างล่าง ส่วนทหารตั้งฐานบนเขา และก็สั่งให้พวกแม้วไปหาน้ำมาให้หน่อย พวกแม้วก็ไปเอาน้ำกลับมาได้แล้วมันก็บอกว่า มันเจอพวกทหารไทยอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำชุดของพ่อดีใจมาก ว่าจะมีกำลังมาช่วยแล้ว แต่อุปสรรคก็คือแม่น้ำที่มีความลึกมาก จนต้องสั่งให้เฮอริคอปเตอร์เอาถัง 200 ลิตรมาให้ ประมาณ 30 กว่าใบ เพื่อทำเป็นแพไม้ไผ่  ขณะนั้นชุดของชุดมีคนเหลืออยู่น้อย ไม่สามารถเดินไปหากำลังเสริมที่อยู่ริมแม่น้ำได้ ผู้พันจึงจะข้ามน้ำมาหาเอง ให้เราตั้งฐานอยู่ที่นั้นไว้ เวลาข้ามก็ต้องรอให้กลางคืนก่อนถึงจะข้ามได้ จนในที่สุดก็ข้ามมาเจอกันได้สำเร็จ และก็เดินตั้งแถวคู่ออกไปจากป่าได้สำเร็จ พอไปถึงที่อำเภอเขาค้อเขามีพิธีเลี้ยงตอนรับเลย มีส้มเป็นกองๆ ไก่ หมู เพราะเขาเห็นว่าอดหลายวัน

  นี้ก็เป็นแค่บางส่วนจากคำบอกเล่าของพ่อที่ฟังกี่ครั้งก็ยังภูมิใจเสมอ เพราะเกือบตายหลายหนแต่รอดมาได้ที่ยังเล่าไม่หมดก็มี  ตอนนี้พ่อจะ 60 แหละกะว่าจะพาพ่อไปเขาค้อ ไปหาเพื่อนที่จากไป และให้ไประลึกความหลายสักหน่อย  ใครอยู่ชุดเดียวกับพ่อผมที่ติดป่ากันวันนั้น ติดต่อมาหน่อยน่ะคับ เพื่อเป็นเพื่อนพ่อผมรอดตายมาด้วยกัน 

jj_nice@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น ร.19 พัน 1 วันที่ตอบ 2012-06-09 21:34:49


ความคิดเห็นที่ 36 (141305)

 สุขเถิดชาวประชา ทหารกล้าจะคุ้มภัย

ทหารพระราชา ยังเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เสมอ

ผู้แสดงความคิดเห็น ข้าฯคนไทย วันที่ตอบ 2012-04-02 13:54:02


ความคิดเห็นที่ 35 (141172)

                       ผมได้ย้อนกลับไปเขาค้ออีกครั้งหนึ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดอย่างน่าใจหายป่าเขาที่มีอยู่อย่างมากมายหายสิ้นแต่ก็ทำใจได้เพราะกาลเวลาเปลี่ยนไปทุกสิ่งก็ย่อมเปลี่ยนตามไปธรรมดา แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกรันทดท้อเป็นอย่างมากคือความศรัทราของประชาชนที่มีต่อรั้วของชาติคือทหารหาญ

ในยุดของการเรียกร้องประชาธิปไตยของคนเสื้อแดง ทหารของชาติถูกมองเหมือนคนไม่รักชาติไม่รักแผ่นดินเป็นอัธพาล อยากยิงใคร อยากฆ่าใครก็ทำตามอำเภอใจ เป็นทรราชก็ไม่ปาน  คนรุ่นหลังเอ๋ย ครั้งหนึ่งทหารหาญของชาติเหล่านั้นได้เอาเลือด เอาเนี้อ เอาชีวิต ละทิ้งความสุขส่วนตน ละทิ้งบุคคลอันเป็นที่รักและห่วงใยไว้ข้างหลัง โบกมืออำลาเพื่อไปสู่่่่่่่รบเพื่อชาติ เพื่อพวกเราให้มีเราในปัจจุบันนี้ให้พวกเราได้เรียกร้องประชาธิปไตยกันอยู่่ทุกวันนี้ ถ้าทหารเล่านั้นนึกถึงข้ออ้างต่างๆ ว่าคำสั่งไม่เป็นประชาธิปไตยมาจากการปฏิวัติ

เหมือนพวกท่านมักอ้างในทุกเรื่อง ถามว่าทหารเหล่านั้นจะอ้างโดยไม่ออกรบจะได้ไหม (คงเป็นข้า....เขมร   ลาว    เวียดนาม   พม่า ไปนานแล้ว)  พวกพี่น้องเลวๆ ของผมก็มีมากถามว่าไปประท้วงกับเสื้อแดงทำไมอย่างอื่นเป็นข้ออ้างแต่แท้จริงในกล้่องข้าวอาหารที่เขาเลี้ยงมื้อกลางวันมีอะไรซ่อนอยู่ การเมืองก็เท่านี้หันมาดูแลประเทศชาติ หันมารักชาติ หันมาบูชาคุณงามความดีของคนดีกว่า ดูข่าว รับรู้เรื่องต่าง ๆ ด้วยตนเอง อย่าให้ใครเขาชุบเลี้ยงด้วยอุดมการณ์เห็นแก่ได้ของคนหนักแผ่นดินดีกว่าเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศชาติเขาก็พร้อมจะบินหนีออกจากประเทศนี้อยู่่ตลอดเวลา  การบูชาเงินการเห็นแก่เงินวุฒิการศึกษาระดับไหน

ยศถาบันดาศักดิ์ขั้นไหนก็ไม่เป็นเครื่องรับรองได้หรอกครับ สู้้ หมู หมา กา ไก่ ที่เป็นสัตว์ยังมีสามัญสำนึกรักเจ้าของ รักถิ่นเกิดของมันเป็นที่สุดแม้มีใครเอาขนมเอาสร้อยทอง เอาแบงค์ร้อย แบงค์พันมาให้มันก็ไม่ยอม จะสัญญาว่าจะซื้อหมู เห็ดเป็ดไก่ราคาแพงแค่ไหนมันก็ไม่ยอมถึงแม้อาหารที่ได้จากเจ้าของของมันจะเป็นเพียงน้ำข้าวธรรมดาก็ตาม เกิดเป็นคนอย่าให้อายสัตว์เหล่านี้นะครับ และหัดรู้บุญคุณทหารบ้าง   ยุดนี้ของประเทศไทยถ้านับการเป็นประชาธิปไตยก็นับตั้งแต่คณะปฏิวัติรัฐประหารคืนอำนาจให้และมีการเลือกตั้งสมัย นายสมชาย   นายสมัคร  อดีตนายกรัฐมนตรีแล้วครับแ่ต่ท่านทำไม่ดีเองจึงหมดอำนาจเรื่องนี้พี่่น้องถ้าไม่รู้จริงอย่าเชื่อใคร ต้องหาความรู้ด้วยตนเิอง ให้ดูจากการเลือก ส.ส.ที่ผ่านมาว่าเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ให้ท่านสำรวจดูว่าท่านรับเงินจากใครหรือเปล่า มีหัวคะแนนสัญญาว่าจะให้อะไรหรือเปล่าถ้ามีไอ้คนนั้น พรรคนั้นละเผด็จการ  ผวกโกงชาติ ชิงหมาเกิด เลยแหละครับท่าน.

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คนเิทิดทูลทหารกล้า (drumrong-d-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-03-25 15:54:08


ความคิดเห็นที่ 34 (140988)

                 สำหรับผู้ที่รักชาติรักแผ่นดินทุกท่านทราบ เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเราปกครองด้วยระบอบต่างๆมาก็มากแล้วแต่ทำไม่ในปัจจุบันถึงอาจเอื้อมหมิ่นสถาบันกันมากเหลือเกินเพียงเพราะอยากเป็นที่โปรดปราณของนายใหญ่เพื่อจะได้เข้าร่วมรัฐบาล ได้ยศได้ตำแหน่งไม่ว่าการกระทำใดๆจะผิดจะถูกขอให้ได้มาซึ่งสิ่งดังกล่าว ขอยกตัวอย่างคำพูดของนักการเมืองบางท่านที่เรียกขานตัวเองว่าเป็นไพร่ เป็นลูกไพร่แต่พอได้เป็นนักการเมืองเป็นขุนนางเป็นรัฐมนตรีกลับลืมทุกสิ่งที่พูดหมดถ้าไพร่จริงต้องคนอย่างพวกเราๆ ท่าน ๆ ทั้งหลายที่เขาหลอกเอาเพื่อปูทางสู่ตำแหน่งทางการเมืองนั้นเอง น้ำท่วมประเทศแต่กลับแสวงหาพรรคพวกเพิ่มโดยการไปหาเสียงช่วยลูกน้องที่ภาคเหนือ

พอมีคำถามในสภาคราวที่ตอบคำถามไม่ไว้วางใจก็ตอบยอมรับว่า "ผมก็ไป" ตาสว่างกันหรือยัง หรือในข้าวกล่องมีอะไรอยู่คนไปเดินขบวนก็รู้กันอยู่นี้หรือประชาธิปไตยไทย

นักรบของแผ่นดินสู้จนตัวตายแม้ในใจ ไม่อยากจากลูก เมีย พ่อ แม่ แม้แต่น้อย ทั้งที่รู้ว่าข้างหน้ามีอันตรายจากกับระเบิดซุกซ่อนอยู่ มีปากกระบอกปีนคอยเล็งอยู่แต่ก็ต้องไป

เพราะเขาเหล่านั้นรักชาติจนวันตาย แม้บุคคลที่รอคอยจะตะโกนสุดเสียงแต่เขาเหล่านั้นก็ยอมเลียวหลัง  ขอเพียงให้ชาติอยู่สิ่งที่รักทั้งปวง ความสุขสบายทั้งหลายก็ไร้ความหมายสำหรับพวกเขาผมอยากจะให้พวกหมิ่นชาติ ไม่รักชาติ ทำลายชาติ หมิ่นสถาบัน มาลิ่มลองในบรรยากาศเหล่านี้บ้างจะได้รู้สำนึกว่าบุคคลที่รักชาติอย่างทหารเหล่านั้นเขามีสามัญสำนึกอย่างไรบ้างทั้งที่ตอนนั้นประเทศไทยของเราก็ปฏิวัติครั้งแล้วครั้งเล่าไปฟังคำยุแหย่ไม่กี่ครั้งก็หลงลืมรั้วของชาติ ลืมพระเจ้าอยู่หัว กันได้ลงคอ

                   เลือกตั้งโดยการซื้อเสียงหัวละ....กี่ร้อยกี่พัน...ผลาญงบของชาติซึ่งเป็นภาษีของชาติโดยทางตรงและทางอ้อมเมื่อได้รับเลือกเข้ามากันแล้ว นี้หรือประชาธิปไตย

ถ้าอย่างนี้อีกร้อยชาติก็ไม่เป็นประชาธิปไตยด้วยแท้จริงเพียงเขาหรอกใช้เท่านั้นเองครับ ต้องทหารหาญของชาติสิวีระบุรุษในใจของชาติตลอดไป

    " ไม่มีทหารไม่มีชาติ   ไม่มีทหารไม่มีประชาธิปไตย และประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยมาตั้งแต่สมัยสมชาติเป็นนายกแล้วครับ "

ผู้แสดงความคิดเห็น พลฯทหารเก่า 1/28 ค่ายพ่อขุนผาเมือง วันที่ตอบ 2012-02-19 12:53:34


ความคิดเห็นที่ 33 (140773)

คนไทยด้วยสายเลือดที่แท้จริงรักกันร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่มาตั้งแต่บรรพบุรษ อย่าให้ใครมายุแหย่ให้แตกความสามัคคี เคยได้อ่านข้อความที่ดูแคลนทหารแล้วรู้สึกหดหู่ใจมาก ท่านเหล่านั้นรู้บ้างไหมวีระบุรุษของเราแม้แต่ชีวิต

ท่านก็ยอมสละได้ทุกเมื่อ ในหัวใจต่างมีแต่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพียงเท่านี้ท่านก็รบ

จนสุดใจ ร่างจะแหลกเหลวก็ไม่หวั่น แต่ผู้ที่ดูแคลนทหารท่านไปฟังใครยุแหย่มาถึงได้พูดถึงวีระบุรุษของเราอย่างนี้

ด้วยทรัพย์สินเงินทองที่มีคนหว่านทานให้ เท่านั้นเองหรือถ้าอยากรบกับทหารก็เชิญออกจากแผ่นดินนี้ไปอยู่ต่างประเทศซิ รับรองได้รบกับทหารสมใจนึกแน่ และท่านจะได้สำนึกว่าความรักชาตินั้นยิ่งใหญ่โดยแท้จริงถึงตายก็มีสุข

ผู้แสดงความคิดเห็น ชาญชัย วันที่ตอบ 2012-01-24 20:02:44


ความคิดเห็นที่ 32 (140760)

ปัจจุบันนี้คนมีอำนาจ คนมีเงิน ตระกุลผู้ดี ลูกผู้มีบารมี ญาติผู้มีอิทธิพล ทำอะไรไม่ผิดหรือผิดก็น้อย ทำให้เราต้องคิดถึง คอมมิวนิสต์ แนวทางของท่าน " เหมา " อดีตผู้นำประเทศจีน ในเรื่องความเสมอภาคในสังคม ในความเลื่อมล้ำของคนชนชั้นสูง กับพี่น้องในสังคมบ้านนอกชนบท สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือน ลูกโป่งที่ถูกลมอัดเรื่อยๆเมื่อลมเต็มที่ลูกโป่งก็แตก ไทย ต้องได้รับการพัฒนา อดีตที่ผ่านมาเรารู้ความร้ายแรงเราเห็นมันผ่านมาแล้ว แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราไม่รู้ อาจจะแรงกว่าอดีตที่ผ่านมาหรืออาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น  สังคมและคนเท่านั้นตัดสิน ..........

ผู้แสดงความคิดเห็น เสียงจากชนบท วันที่ตอบ 2012-01-23 11:29:39


ความคิดเห็นที่ 31 (140407)

ผมผ่านเหตุการณ์บนเข้าค้อห้วง 1 ต.ค.22 - 30 ก.ย.23 วันที่ ระเบิดฐานกรุงเทพ 10 เม.ย.23  เวลา 1500นั้น กระผมอยู่ที่ ฐานดอยสะเก็ด  ใต้ฐานกรุงเทพฯ    หลังจากนั้น  11 เม.ย.23 กระผม ขึ้นไปประจำที่ฐานกรุงเทพฯ เนื่องจาก กำลังพลที่ฐานกรุงเทพเดิมขวัญตกต่ำมาก  ทุกเช้าของทุกวันกระผมได้                         เปิดเครือง ขยายเสียงทุกวัน เวลา 0500 เพื่อ ปจว.ให้ ผกค.กลับใจ   เปิดเสียง ผกค.กลับใจ ที่ พตท.1617 อัดส่งมา   และต่อมาร่วมยุทธการณ์สิ่งห์คำรณ,สิ่งสั่งป่า ร่วมกับ  พ.ต.สพรั่ง ฯ ฝอ.3 พตท.1617  เปิดยุทธการ ท่านไม่ถือวาวุธ  ท่านถือบุหรีในมือ 1 มวน   และสั่งการ กำกับดูแล ให้กำลังใจ นักรบทุกนาย   ยึดที่มั่น ผกค.ได้แล้ว  ผมต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนโดยสถาปนาความมั่นคง    ขุดหลุมให้ลึกไว้ก่อน  อีกไม่เกิน 15 นาที่  อาวุธยาวทุกชนิด เช่น  ค.82 ปรส. ค.60  เอ็ม 79   ลงมายังฐานที่ยึดไว้  คนที่ขี่เกียจ บาดเจ็บอีกจำนวนมาก  ตัวผมเองรอดมาได้ทุกวันนี้ถือว่าบุญช่วย   สนใจ สงสาร คิดถึง เพื่อนนักรบคนนี้ โทร .  086-5431286  ผู้ขุดคูรบบนเขาค้อ 1800-2400 ทุกวัน จนกระทั่ง  พ.อ.พิจิตร ฯ เดินทางขึ้นไปเยี่ยมฐานปฎิบัติการกรุงเทพ บนเป็สนามที่ท่านแบกมาคือลูกแตงโมเพื่อนำมาฝากลูกน้องบนเข้าค้อ   จากนักรบตัวบนเข้าค้อ                 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผมอยู่ในเหตุการณ์บนเข้าค้อ วันที่ตอบ 2011-12-05 22:41:13


ความคิดเห็นที่ 30 (140055)

ผมคนหนึ่งละที่น่าภูมิใจที่ได้ร่วมรบที่เขาค้อปี 23-24 และรอดชีวิตมา สุดยอดมากในสนามรบหาไม่ได้อีกแล้ว เราไปปกป้องประเทศชาติมา แต่ปัจจุบันคนไทยกับมาห้ำหั่นกัน แบ่งแยกสี เผาบ้านเผาเมือง เก่งจริงต้องออกไปรบในสมรภูมิที่ภาคใต้บ้างก็ได้นะคนเก่งทั้งหลาย ผมนี่แหละนักรบตัวจริง ร้อย.ร.432 ค่ายสมเด็จพระนเรศวร มหาราช(ทหารเสือนเรศวร)(วีรบุรุษเขาค้อที่ชื่อ "ไอ้ขวัญ" ร้อย.2) และขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนผู้เสียสละชีวิตในสมรภูมิเขาค้อในครั้งนั้น นับย้อนหลังมา 32ปีมาแล้วยังไม่ลืมกลิ่นควันปืน ครูฝึก ผู้บังคับหมู่ ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับกองพัน ยันผู้บังคับกองพล วีรบุรุษคนนี้ยังใช้ชีวิตอยู่ ที่ จ.อุดรธานี อยากสอบถามเรื่องราว ในสมรภูมิ โทรมาคุยได้ หรือเพื่อนๆที่ยังมีชีวิตอยู่ขอให้ติดต่อมาพูดคุยกันบ้าง เบอร์โทร 083-4014373 ไอ้ขวัญ พิจิตร

ผู้แสดงความคิดเห็น พลทหาร จักรกฤช(ขวัญชัย) แย้มชุติ วันที่ตอบ 2011-10-12 23:25:31


ความคิดเห็นที่ 29 (140029)

ผมอยากอยู่ในยุคนั้น

ผมจะรบช้วยทหาร

ขอบคุณคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สิทธิพร หลาบคำ (badboy48910-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-10-08 11:42:42


ความคิดเห็นที่ 28 (140028)

                  ทุกวันนี้คนมีเงินมีอำนาจทำอะไรก็ถูกต้องไปหมด จะชักจูงใครกลุ่มใคกลุ่มหนึ่งก็สามารถทำได้โดยง่าย เพราะทุกวันนี้ประเทศไทยเต็มไปด้วยคนที่หิวโหยถูกมอมเมาด้วยการให้อย่างไ่ม่มีที่สิ้นสุด ทำให้ค่านิยมการมองคนว่าดี เลวอยู่ที่ว่าตนนั้นจะได้อะไรบ้างเท่านั้น ผู้เสียสละ ผู้มีจิตรสาธารณะก็ท้อถอย

แล้วอะไรบ้างจะเกิดขึ้นกับประเทศของเราในอนาคตวีรชนผู้เสียสละคงตายตาไม่หลับแน่

ผู้แสดงความคิดเห็น คนเลวกลับใจ วันที่ตอบ 2011-10-08 09:21:30


ความคิดเห็นที่ 27 (140027)

          ทหารคือผู้ที่ปกป้องคุ้มครองชาติมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ถ้าไม่มีทหารก็ำไม่มีชาติมาจนทุกวันนี้ การเชื่อตามคำยุยงให้เกลียดทหารเกลี่ยดระบอบการปกครอง

นั้นมันไม่ถูกต้องจะปกครองแบบไหนถ้าผู้นำดีมีคุณธรรมเสียสละอย่างแท้จริงก็ไม่เห็นแปลกชาติไทยก็อยู่รอดมาได้แต่ถ้าในความคิดเห็นที่ 17-18 ท่านกลัวเผด็จการเข้ากระดูกคำตามความยุยงของใครหรือเปล่ากลัวตามแฟร์ชั้น กลัวตามกระแสเท่านั้นเอง ในระบอบการปกครองแบบใดแบบหนึ่งถ้าผู้นำขาคคุณธรรมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้อง โกงกินจนชาติบ้านเมืองเสียหายมากมายบ้านเมืองก็อยู่้ไม่ได้การนิยมชมชอบในระบอบการเมืองแบบใดแบบหนึ่งก็เพียงเป็นข้ออ้างที่ตนได้เปรียบต้องการเอาเปรียนต้องการอเอาสถานการณ์เป็นข้ออ้างเพียงเพื่อประโยชน์ตนและพวกพ้องก็เท่านั้นเอง

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูน้อย วันที่ตอบ 2011-10-08 09:09:18


ความคิดเห็นที่ 26 (139885)

พี่ชายผม ส.อ. ดำรงค์ศักดิ์ คมขำ ใช้ชีวิตอยู่ในบริเวณเทือกเขาเหล่านี้ (เขาค้อ, ร่องกล้า, เขาหญ้า, หนองแม่นา, สะเดาะพง) ร่วมรบหลายยุทธการ ถูกยิงส่ง ร.พ.ทหารที่พฺษณุโลกสองครั้ง ถูกยิงครั้งหลังสุดก็ขึ้น ฮ. นำส่งที่ ร.พ.ทหารค่ายสมเด็จพระนเรศวรพร้อมกับ พ.อ.อิฐธิ (พ.อ.อิฐธิเสียชีวิตบน ฮ. ขณะนำส่ง ร.พ.)

ผมยังจำคำที่พี่เล่าให้ผมฟังถึงหลายๆยุทธการที่ร่วมรบได้ดี รวมถึงความลำบากในการใช้ชีวิตในป่าด้วย

ปัจจุบัน ส.อ.ดำรงค์ศักดิ์ ได้ลาออกจากราชการแล้ว ต่อมาได้เสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุ

ขอให้ความดีในการปกป้องแผ่นดินช่วยให้พี่สู่ภพที่ดีกว่าชาตนี้ ขอให้พี่รู้ไว้...แม่และผมภูมิใจกับหน้าที่ของพี่ที่ได้ทดแทนบูญคุณแผ่นดิน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ประกิจ คมขำ วันที่ตอบ 2011-09-17 15:39:12


ความคิดเห็นที่ 25 (139844)

คือผมสงสัยว่า สิ่งปลูกสร้างหรือฐานที่มั่น รวมทั้งอาวุธต่อสู้ต่างๆทั้งทางอากาศ ทางบก ของฝ่าย ผกค. ไม่มีให้ดูชมเลยเหรอครับ เห็นแต่ของฝ่ายทหารไทย อยากเห็นของฝ่าย ผกค.ด้วย วันนี้ไปเที่ยวชมมาเหมือนขาดข้อมูลไปบางส่วน แต่ผมชอบแผ่นสติ๊กเกอร์สีฟ้าที่ติดอยู่กับ(ซากที่กองๆอยู่ของ)อดีตเครื่องบินรบ มากเลยครับ ที่ชอบก็เพราะว่า บนแผ่นสติ๊กเกอร์สีฟ้าที่ผมเอ่ยถึงนั้น เขียนคำๆหนึ่งด้วยตัวหนังสือสีขาวชัดเจนมาก อ่านแล้วก็ได้แต่นึกชื่นชมอยู่ในใจ คุ้มค่าที่ได้ไป

ผู้แสดงความคิดเห็น แวงซอง_กอง...เตล่า วันที่ตอบ 2011-09-11 02:01:44


ความคิดเห็นที่ 24 (139685)

เห็นอนุสารีย์และสถานที่สู้รบแล้วรู้สึกใจหาย ขอวีระชนของชาติจงเจริญตลอดไปด้วยเถิน เกิตชาติไหนขอให้ชีวิตมีแต่ความสุข

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูดำ วันที่ตอบ 2011-08-27 21:50:06


ความคิดเห็นที่ 23 (139489)

2526 ทำงานสะเดาะพงษ์ ยังลำลึกอยู่

ผู้แสดงความคิดเห็น ม้าเดินดิน วันที่ตอบ 2011-07-30 11:37:41


ความคิดเห็นที่ 22 (139346)

ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่รู้สึกเห็นใจทหารของชาติเป็นที่สุดหลายท่าน เวลาคัดเลือกทหารประจำปีจำได้ว่าเมื่อ 20 กว่าปีขึ้นไป เวลาใครที่จับได้ใบแดงต่างแสดงความเสียใจ บ้างก็เป็นลม

บ้างก็ร้องไห้ปริ่มใจจะขาด แต่พอได้รับคำปลอบขวัญจากเหล่าทหาร นายทหาร ต่างก็ยินยอมรับสภาพว่าตนต้องรับใช้ชาติตามหน้าที่บุคคลเหล่านั้นต่างก็เกิดความปลื้มปิติขึ้นมาแทน

ด้วยความเป็นจริงภาระหน้าที่ของเขาเหล่านั้นต้องเลี้ยงพ่อ แม่ ญาติมิตร ลูกน้อยที่น่ารักต้องจากไปสู่สนามรบ และำไม่รู้ว่าจะได้กลับมาหาบุคคลที่่รักหรือไม่ ก็เพราะความรักชาติเป็นที่ตั้ง

บุคคลเหล่านั้นจึงต้องทำ แล้วบุคคลในปัจจุบันอยากที่จะรับรู้ถึงความรู้สึกของพวกเขา กลับหันหน้า่ห่ำหั่นกันลืมเป็นลืมตายลืมชาติบ้านเมือง หลงเป็นเครื่องมือผู้ที่ต้องการอำนาจส่วนตน

สาถุชาติหน้ามีจริงพวกที่่ขัดแย้งกันในเรื่องเหล่านี้ขอจงอย่าได้เกิดมาร่วมประเทศเทศไทยกันเลย (หรือบุคคลเหล่านั้นซื้อได้ด้วยเงินตราหวังเพียงแค่นั้นนะหรือไม่สมกับที่เกิดมาในเมืองไทยเลย)

ผู้แสดงความคิดเห็น นายชาญ จ๋อยศรี (dumrong-d-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-07-10 21:54:39


ความคิดเห็นที่ 21 (139345)

น่าสงสานวีรบุรุษของชาติเขาเหล่านั้นทำเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยแท้แต่วันเวลาเปลี่ยนไป ทหารของชาติโดนย่ำยีโดยตนบางกลุุุ่มบางพวก เขาคงไม่รู้หรอกว่า

เมื่อญาติพี่่่่น้องของเขาต้องบาดเจ็บล้มตายลง เขาเสียใจอย่างสุดซึ่งเหมืนใจจะขาด แต่พอได้รับคำปลอบว่าทำเพื่อชาติเขาเหล่านั้้นกลับมีความปลื้มปิติขึ้นมาแทน พวกที่ดูแคลนทหารของชาติสักวันหนึ่งต้องซาบซึ่งอย่างแน่นอน

ผู้แสดงความคิดเห็น นายดำรงค์ จุฬาลักษณ์สิริ วันที่ตอบ 2011-07-10 21:33:12


ความคิดเห็นที่ 20 (138807)

จากการสู้รบครั้งนี้ทำให้ทหารไทยดูถูกคนม้งน้อยลง ซึ่งก่อนหน้าทหารได้เหยียบยำพี่น้องม้งมาก

 

ผู้แสดงความคิดเห็น จอห์น (jsdhfhskd-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-04-27 10:26:33


ความคิดเห็นที่ 19 (138729)

 

เยี่ยมไปเลยทหารไทยทุกคนนนนนน

เเต่! แสดงความเสียใจที่ทหารไทยต้องเสียไปหลายคน

แต่จงภูมิใจที่ทหารได้พลีชีพ

เพื่อชาติ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปรีชา ปัชชาชาญ วันที่ตอบ 2011-04-18 11:00:01


ความคิดเห็นที่ 18 (138089)

คนม้งสมัยก่อนไม่มีการศึกษาบางคนอาจจะถูกชักจูงไป แต่กับบางคนจับปืนขึ้นสู้เพื่ออุดมการณ์และได้รับการยอมรับจากสังคม      จากผกค.มาเป็น ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกหลานผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย วันที่ตอบ 2011-02-03 11:55:15


ความคิดเห็นที่ 17 (137885)

สวัสดีครับ สำหรับผมแล้ว คอมมิวนิสต์ดีกว่าเผด็จการ  แต่ประชาธิปไตยดีกว่าคอมมิวนิสต์ สำหรับใครก็ตามที่มีพ่อ หรือ พี่น้อง

เป็น ผกค. แล้วเสียชีวิต โกรธแค้นฝ่ายรัฐบาล เกลียดทหาร ก็ขอให้ปลงเสียเถิด มันผ่านมาเนิ่นนานแล้ว ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร สุดท้าย

แล้วคุณก็คือคนไทย คุณอยู่ที่นี่ เติบโตที่นี่ มีลูกมีเมีย ณ ที่ แห่งนี้ แต่คุณกับคิดอยู่เสมอว่า ต้องการจะแก้แค้น คนฆ่าพ่อกู คนฆ่าพี่น้อง

กู ขอถามหน่อยเถอะทำไปแล้ว มันจะได้อะไรขึ้นมา ขอให้ทุกคนที่มีความแค้น ก็ขอให้ปล่อยมันเสียเถิด แล้วจงทำตัวเองให้ดีเถอะ

สงครามมันจบไปนานแล้ว มีแต่สงครามเศรฐกิจ สงครามธุรกิจ มันหมดยุคสมัยไปแล้วล่ะทุกท่านที่จะมารบราฆ่าฟันกัน

ผู้แสดงความคิดเห็น คนที่มีประสบการณ์ วันที่ตอบ 2011-01-11 19:26:11


ความคิดเห็นที่ 16 (137798)

ความจิงทหารไทยสู้ไม่ได้หรอก เพาะ ผกค รบเก่งมาก ส่งกองร้อยไปรบนี่กลับมาสิบ ถ้าไม่ได้ระเบิดนาปามลูกละ20ล้าน นี่ไม่ชนะ (ครูฝึกเล่ามา มันส์มาก)

ผู้แสดงความคิดเห็น 899 วันที่ตอบ 2011-01-05 12:47:48


ความคิดเห็นที่ 15 (137268)

ได้อ่านประวัติแล้ว รู้สึกขนลุกซู่ เพราะว่าปัจจุบันนี้ ดิฉันและครอบครัวได้ทำไร่ดอกไม้และรีสอร์ทเล็กๆ ตรงจุดที่เรียกว่า เขาค้อปางก่อ ยอดเขาคู่แฝด ของยอดเขาค้อที่ตั้งอนุสาวรีย์  กราบขอบคุณทหารหาญที่เสียสละ รักษาปกปักษ์ผืนแผ่นดินนี้ไว้ได้ 

ดิฉันและครอบครัว ก็รักผืนแผ่นดินนี้ เทียบเท่าชีวิต เ ช่นกัน

ผู้แสดงความคิดเห็น KM RESORT & FLOWER (km_flower-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-27 19:05:27


ความคิดเห็นที่ 14 (137218)

ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น นักเรียนเตรียมทหาร วันที่ตอบ 2010-11-23 20:10:29


ความคิดเห็นที่ 13 (136957)
we iove khaoko
ผู้แสดงความคิดเห็น fairly วันที่ตอบ 2010-10-30 19:24:39


ความคิดเห็นที่ 12 (136956)
อยากไปเขาค้อจัง อยากไปดูสถานที่ที่สำคัญ(ที่กล่าวถึง) พาไปหน่อยดิ
ผู้แสดงความคิดเห็น หนูนา วันที่ตอบ 2010-10-30 19:20:17


ความคิดเห็นที่ 11 (136954)

คิดถึงแฟนที่อยู่เขาค้อจังเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น ดินสอสี วันที่ตอบ 2010-10-30 19:12:38


ความคิดเห็นที่ 10 (135188)

เขาค้อเป็นบ้านเกิดของผมผมรักเขาค้อมาก

ผู้แสดงความคิดเห็น วรวิทย์ สุวรรณราฃ เด็กเขาค้อ วันที่ตอบ 2010-07-11 01:14:24


ความคิดเห็นที่ 9 (134516)

เขาค้อ จงเจริญ

สิบเอกพิชัย  ไพรทอง

ผู้แสดงความคิดเห็น นายสิบ วันที่ตอบ 2010-05-11 13:02:22


ความคิดเห็นที่ 8 (134458)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2010-05-07 09:03:49


ความคิดเห็นที่ 7 (134457)

เเฟนผมอยู่ร่มไทรครับชื่อกวาง

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น (man001wcs-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-05-07 09:02:51


ความคิดเห็นที่ 6 (134416)

น่าเสียดายจัง ผ.ก.ค.แพ้ปุ๊ป ผมก็เกิดพอดี (อยากอยู่ในยุคนั้นจัง)

ผู้แสดงความคิดเห็น คนบนดอย วันที่ตอบ 2010-05-02 17:39:01


ความคิดเห็นที่ 5 (133785)

ร่มเกล้า เขาค้อ ลานหินแตก
เคยร้าวแยก ระอุร้อน ทุกถิ่นฐาน
กลายกลับเย็น เป็นแดนสวิตซ์ ระบือนาน
....ธ บันดาล "ยุทธศาสตร์พัฒนา"

ขอเดชะ พระบารมี ธ ปกเกศ
องค์ภูเมศร์ ทรงพระเจริญ ยิ่งพรรษา
ทรงพระสำราญ จตุรพิธ พรนำพา
เหล่าปวงข้า น้อมทำดี ถวายพระองค์ฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ตามลิงค์มาจาก โอเคเนชั่น :http://www.oknation.net/blog/mindhand/2010/02/22/entry-1

ผู้แสดงความคิดเห็น ni_gul วันที่ตอบ 2010-02-26 22:20:38


ความคิดเห็นที่ 4 (133693)

ข้อข้างต้นที่ได้อ่านทำให้ข้าพเจ้าได้รู้ว่าครั้งหนึ่งจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยหรัพยากรทางธรรมชาติอย่างจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ก่อนเคยเป็นสมรภูมิรพครั้งสำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าจดจำ

ผู้แสดงความคิดเห็น นายพิภพ คำใส วันที่ตอบ 2010-02-16 23:49:27


ความคิดเห็นที่ 3 (133448)

วู้

ผู้แสดงความคิดเห็น นรสิง วันที่ตอบ 2010-01-23 10:06:45


ความคิดเห็นที่ 2 (132860)

อืม

ก็ดีนะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนเพชรบูรณ์นี้หละ!!! (ไม่มีอ่ะ-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-14 18:49:03


ความคิดเห็นที่ 1 (132828)

ได้ความรู้เพิ่มเยอะเลยครับ ขอบคุณคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น pdk381 วันที่ตอบ 2009-12-12 17:48:03[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สงวนสิทธิ์ในเนื้อหา และรูปภาพโดย เขาค้อ.คอม
ติดต่อเรา Email: khaokor@gmail.com