ReadyPlanet.com
dot dot


เขาค้อฟรีเดย์
บ้านสวนศรเพชร
บ้านเคียงฟ้า รีสอร์ท เขาค้อ
บ้านไร่ระเบียงหมอก
ไร่ห้าทิศ โอโซนในหมอก รีสอร์ท
ธารทะเลหมอก รีสอร์ท
The Glass Box Khaokho
เขาค้อดอทคอม
ข้อมูลจังหวัดเพชรบูรณ์
ประวัติ และภูมิประเทศ เขาค้อ
ย้อนรอย สมรภูมิ เขาค้อ
จุดชมวิวบนเขาค้อ
ร้านนอาหารอร่อย เขาค้อ
ร้านกาแฟสุดชิค บนเขาค้อ
จุดพักรถ ของที่ระลึก
จัดโปรแกรมเที่ยว เขาค้อ
การขับรถขึ้นเขา
เที่ยวเขาค้อ ช่วงไหนดี
รีสอร์ทบนเขาค้อ


มหัศจรรย์แห่งผืนป่า หนองแม่นา แมงกะพรุนน้ำจืด article
             แม้จะเป็นสัตว์หายากควรค่าแก่การอนุรักษ์อย่างยิ่ง แต่เราชาวเขาค้อ ก็อดไม่ได้ที่จะขออวดว่า เรามีแมงกะพรุนน้ำจืด สัตว์ที่หายากมากชนิดหนึ่งของโลกอยู่ที่หนองแม่นา แก่งบางระจัน และอยากเชิญชวนให้ท่านทีมีหัวใจอนุรักษ์ อยากท่องเที่ยวในเชิงนิเวศน์ มานั่งเรือพาย เที่ยวชมแมงกะพรุนน้ำจืด พร้อมซึมซับบรรยากาศอันร่มรื่นของแก่งบางระจัน นอกจากนี้ ยังสามารถชมผีเสื้อนานาพันธุ์ นับพันตัวบินเรียงรายรอบๆตัวเรา ในช่วง 2 เดือน มีนาคม - เมษายน นี้เท่านั้น

         กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นั่งเรือพายเที่ยวชมแมงกะพรุนน้ำจืด ที่แก่งบางระจัน บ้านหนองแม่นา เขาค้อ เพิ่งเริ่มต้นได้ไม่กี่ปี แต่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นเปิดตัวให้ได้ยลโฉมเจ้าแมงกะพรุนน้ำจืด สัตว์น้ำที่หายากมากพันธุ์หนึ่งของโลก และปรากฎโฉมอยู่ในกี่แห่งเท่านั้น นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมแมงกะพรุนและผีเสื้อกันนานาพันธุ์ ได้ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ เพราะแมงกะพรุนเริ่มปรากฎโฉมให้เห็นกันแล้ว และจะค่อยๆ โตขึ้นเรื่อยๆ และเยอะที่สุดในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน

 

จากแก่งน้ำไหลเชียวในฤดูฝน กลายมาเป็นท้องน้ำที่เงียบสงบร่มรื่นในฤดูร้อน ที่อยู่ที่สำคัญของแมงกะพรุนน้ำจืด

           ธรรมชาติ ของแมงกะพรุนคืออาศัยอยู่ในทะเล ถือเป็นสัตว์น้ำเค็ม ส่วนที่พบที่หนองแม่นานั้นตาม ทฤษฏีทางธรณีวิทยามีข้อสมมติฐานว่า พบแมงกะพรุนมาตั้ง แต่ยุคพรีเคมเบรียน ยุคนั้นโลกยังเป็น Water world  หลักฐานทางธรณีวิทยาจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่าแผ่นดินยกตัวขึ้นมาจากทะเลในสมัย ไตรแอคสิกตอนปลาย มีหลักฐานการค้นพบรอยตีนบรรพบุรุษไดโนเสาร์ที่หน้าผาหิน บริเวณบ้านนาพอสอง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ เมื่อนำมาประกอบกับการวิจัยแมงกะพรุนน้ำจืด เป็นไปได้ว่าแมงกะพรุนที่อยู่ในสภาพโพลิป ติดขึ้นมากับแผ่นดินที่ยกตัวสูงขึ้นจากทะเล  และน้ำทะเลกลายมาเป็นน้ำจืด แมงกะพรุนจึงเกิดการปรับตัววิวัฒนาการมาเป็นแมงกะพรุนน้ำจืด

            ขณะที่มีรายงานการค้นพบแมงกะพรุนน้ำจืดในประเทศไทย 2 สายพันธุ์ คือ Craspedacusta Sinensis แมงกะพรุนน้ำจืดสายน้ำนิ่ง พบได้แถบลุ่มน้ำโขง เช่น น่าน เลย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร  และ Craspedacusta sowerbyi แมงกะพรุนสายน้ำไหล พบได้ที่เพชรบูรณ์แห่งเดียวในขณะนี้  และเป็นแห่งที่สองของโลกที่พบแมงกะพรุนน้ำจืดปรากฏตัวอยู่บนภูเขาสูง แห่งแรกอยู่ที่เทีอกเขาแอปปาเลเชี่ยนในสหรัฐอเมริกา อาหารของแมงกะพรุนคือแพลงค์ตอนสัตว์ จะปรากฏตัวในช่วงเดทือนมีนาคม-พฤษภาคม ของทุกปี โดยมีสภาพธรรมชาติเป็นผู้กำหนด

     แหล่ง ที่พบแมงกะพรุนน้ำจืดบนเขาค้อ คือแก่งบางระจัน เป็นส่วนหนึ่งของลำน้ำเข็ก อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ด้านที่เข้าจากทางเขาค้อ ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ความสำคัญของแก่งบางระจันคือความสวยงามของกระแสน้ำในช่วงฤดูฝน และฤดูหนาว ที่มีกระแสน้ำไหลแรงตลอดเส้นทางชาวบ้าน และนักท่องเที่ยวได้เข้าไปพักผ่อนเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน ขณะที่ในฤดูแล้ง กระแสน้ำแทบไม่มีการไหวติง ซึ่งกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของที่นี่ เพราะเป็นช่วงที่แมงกะพรุนน้ำจืด ปรากฏกายออกมาบนแก่งน้ำขังนิ่งบนภูเขาแห่งนี้ นับร้อยนับพันตัว

           แมงกะพรุนน้ำจืดมีลักษณะคล้ายกับแมงกะพรุนน้ำเค็ม แต่จะมีเนื้อเยื่อขยายจากขอบเข้ามาข้างในตัวเป็นลักษณะคล้ายวงแหวนที่เรียก ว่า “Velum” มีขนาดเล็กกว่าแมงกะพรุนน้ำเค็ม และมีหนวดรอบขอบตัวประมาณ 50-500 เส้น ตัวใหญ่สุดมีขนาดเท่าเหรียญกษาปณ์ แมงกะพรุนน้ำจืดน่าจะเป็นสัตว์ประจำถิ่นของไทยมานานแล้ว โดยชาวบ้านบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเรียกสัตว์ชนิดนี้ว่า “แมงยุ้มวะ” ซึ่งเป็นภาษาถิ่น หมายถึงอาการหุบเข้าออกของขอบตัวเวลาที่มันเคลื่อนที่ โดยมีรายงานการพบครั้งแรก  ในแม่น้ำโขง   ที่บ้านคกไผ่ อ.เชียงคาน จ.เลย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 หลัง จากนั้นก็มีราย งานการพบแมงกะพรุนน้ำจืดจากอีกหลายแหล่ง เช่นในแม่น้ำโขงตั้งแต่จังหวัดเลยจนถึงจังหวัดอุบลราชธานี  ในลำน้ำเข็กทั้งในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และพิษณุโลก ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ และในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี เป็นต้น แต่ที่สามารถพบเห็นได้เป็นประจำในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ของทุกปี คงมีเพียงแค่ในแม่น้ำโขงตั้งแต่ จ.เลย  จนถึง จ.อุบลราชธานี และในลำน้ำเข็กทั้งในเขต จ.เพชรบูรณ์ และพิษณุโลกเท่านั้น

           สาเหตุที่เราสามารถพบเห็นแมงกะพรุนน้ำจืดได้ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ของทุกปี เนื่องจากวงจรชีวิตของสัตว์ชนิดนี้มี 2 ช่วง
โดยสัตว์ชนิดนี้จะอาศัยอยู่ตามน้ำตื้นที่มีพื้นท้องน้ำที่เป็นของแข็งเช่น ตามแก่งหินของต้นน้ำลำธารที่น้ำค่อนข้างเย็น อุณหภูมิน้ำต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนมิถุนายน- กุมภาพันธ์นี้ แมงกะพรุนน้ำจืดจะอยู่ในช่วงพักตัวโดยมีรูปร่างเป็นแท่งมีแฉกซึ่งขนาดเล็ก มาก เกาะอยู่บนพื้นหิน (Polyp) และจะขยายพันธุ์แบบไม่ใช้เพศ (Asexual) ด้วยการแตกหน่อ จนเมื่อน้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้น (ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม) จึงพัฒนาตัวเองให้ลอยไปตามน้ำ (Medusa) เพื่อผสมพันธุ์ทำให้เราสามารถพบเห็นแมงกะพรุนน้ำจืดได้ การขยายพันธุ์ในช่วงนี้จะผสมพันธุ์แบบใช้เพศ (Sexual) โดยเพศผู้จะปล่อยน้ำเชื้อมาผสมกับไข่ที่เพศเมียปล่อยออกมา หลังจากนั้น ตัวอ่อนก็จะจมลงเกาะตามพื้นเข้าสู่ช่วงพักตัวต่อไป

           การท่องเที่ยวชมแมงกะพรุนน้ำจืดที่แก่งบางระจัน เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม เหมือนกับวงจรชีวิตของแมงกะพรุนน้ำจืด โดยกลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่า ในเขต ต.หนองแม่นา ซึ่งก็คือชาวบ้านที่พยายามรักษาแก่งน้ำแห่งนี้ ให้ปราศจากการบุกรุก จากกลุ่มนายทุนใดๆ โดยได้รับการสนับสนุน จากทางอำเภอเขาค้อ และจังหวัดเพชรบูรณ์

            แนวความคิดในการเปิดให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมนำนักท่องเที่ยวเข้าชมแมงกะพรุนน้ำ จืด  เป็นแนวความคิดในเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์ เพื่อให้ชาวบ้านซึ่งรู้ข้อมูลในท้องถิ่นดีที่สุด ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้ ตอบคำถาม และพาเที่ยว มีทั้งโปรแกรมในการเดินทางค้างแรมในป่า และการพายเรือเพื่อชมแมงกะพรุนเท่านั้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเรียนรู้ธรรมชาติร่วมไปกับการ ทำความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งนอกจากการล่องเรือชมแมงกะพรุนแล้ว ยังสามารถชมพืชพันธุ์ และสัตว์นานาชนิด ที่เป็นพืชและสัตว์ประจำท้องถิ่น เช่นหอยก้นตัด ปลาประจำท้องถิ่น ผีเสื้อที่หายากหลายชนิด เช่นผีเสื้อหางติ่งปารีส ผีเสื้อเหลืองหนามใหญ่ โคนปีกดำ และผีเสื้อหางแหลมเป็นต้น

การเที่ยวชมแมงกะพรุนน้ำจืด สามารถติดต่อผ่านทางรีสอร์ทที่พัก หลายแห่ง มีการจัดโปรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยว บรรจุการเที่ยวชมแมงกะพรุนน้ำจืดไว้ด้วย หรือหากท่านที่สะดวกเดินทางไปเที่ยวชมเอง สามารถตรงเข้าไปยังแก่งบางระจัน เพื่อติดต่อขอฝีพาย พายเรือเข้าชมแก่งได้ นอกจากนี้ยังสามารถสอบถาม ปรึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวกับชาวบ้านได้โดยตรง ติดต่อสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่

คุณสมพงษ์ ตุ้มคำ โทร 081-046-2166  หรือ 087-432-1714

 

 

 

 

 
เที่ยวเขาค้อตามฤดูกาล

ฝนมา ได้เวลาชมหมอก article
หนาวนี้ ที่เขาค้อ article
ปลายฝน...ต้นหนาว ที่เขาค้อ article
การเดินทางครั้งใหม่ บนเส้นทางสายเดิม article
ลมหนาว สายหมอก ดอกไม้ และสตรอเบอรี่ ...หนาวนี้ที่เขาค้อ article
เขาค้อฤดูฝน article
หนีร้อน นอนหนาว เขาค้อ article
ทะเลหมอกแจ่มๆ มาแว้ววววว..! article
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว article
ความสุขในฤดูฝน article
สายน้ำแห่งผืนป่าต้นน้ำ article
พายเรือท่องป่า ตามหาแมงกะพรุนน้ำจืด article
แมงกระพรุนน้ำจืด ปริศนาในสายน้ำ article
'แมงกระพรุนน้ำจืด' ดูได้ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกรมประมง article
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ article
ล่องแก่งลำน้ำเข็ก พิสูจน์ความมันส์กับสายน้ำ article
ทุ่งแสลงหลวง สัมผัสสายหมอก ในท้องทุ่งกว้าง article
ทำความรู้จักลำน้ำเข็ก article
5 จุดชมหมอกปลายฝนต้นหนาว articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สงวนสิทธิ์ในเนื้อหา และรูปภาพโดย เขาค้อ.คอม
ติดต่อเรา Email: khaokor@gmail.com